01
Mar
-
28
Jun
2024

Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας

FROM
1000
Duration:
60
HOURS
Language:
Ελληνικα
Antonia Argyrou
Apply now
description

COURSE DESCRIPTION

To European Legal Training Center ανακοινώνει σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας. Υπό την καθοδήγηση της έμπειρης δικηγόρου και αδειοδοτημένης συμβούλου αφερεγγυότητας Αντωνίας Αργυρού, οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν την εξεταστέα ύλη για τις προσεχείς εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας για τους υποψηφίους συμβούλους αφερεγγυότητας, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε ασκήσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, ως αυτές προκύπτουν από προηγούμενα εξεταστικά δοκίμια.    

Το πρόγραμμα θα καλύψει όλα τα νομοθετήματα που απαρτίζουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, δηλαδή τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο, τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, τον περί Πτωχεύσεως Νόμο, Κεφ.5 και τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμο του 2015.Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις και να επιτύχουν στον στόχο τους για επαγγελματική ανάπτυξη και πιστοποίηση.

Η δέσμευση μας είναι να παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης και να στηρίξουμε τους επαγγελματίες στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων στον τομέα της αφερεγγυότητας.

Επιπλέον, για να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτά τα πολύτιμα μαθήματα, προσφέρουμε ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τα δίδακτρα των μαθημάτων σε δόσεις, ή να επιλέξουν την πληρωμή εφάπαξ και να λάβουν έκπτωση 20% στη συνολική τιμή.

READ MORE
CONTENT

course content

Dates and times

1. 01.03.2024 (3:00μμ-7:00μμ)

2. 02.03.2024 (9:30πμ – 1:30μμ)

3. 15.03.2024 (3:00μμ-7:00μμ)

4. 16.03.2024 (9:30πμ – 1:30μμ)

5. 05.04.2024 (3:00μμ-7:00μμ)

6. 06.04.2024 (9:30πμ – 1:30μμ)

7. 26.04.2024 (3:00μμ-7:00μμ)

8. 27.04.2024 (9:30πμ – 1:30μμ)

9. 17.05.2024 (3:00μμ-7:00μμ)

10. 18.05.2024 (9:30πμ – 1:30μμ)

11. 31.05.2024 (3:00μμ-7:00μμ)

12. 01.06.2024 (9:30πμ – 1:30μμ)

13. 14.06.2024 (3:00μμ-7:00μμ)

14. 15.06.2024 (9:30πμ – 1:30μμ)

15. 28.06.2024 (3:00μμ-7:00μμ)

Course content
  • Περί Πτώχευσης Νόμος Κεφ. 5 (Βασικός Νόμος και Παραρτήματα και ως τροποποιήθηκαν με το Νόμο αρ.90(Ι) του 2018). Εξαιρούνται οι Περί Πτωχεύσεως Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο 108 του οικείου Νόμου.
  • Ο Περί Εταιρειών Νόμος αναφορικά με το Διορισμό Εξεταστή σε εταιρείες (ΜΕΡΟΣ ΙVA ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι το Νόμο αρ. 83(Ι)/2018).
  • Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 (ΜΕΡΟΣ V ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) (Βασικός Νόμος και όπως τροποποιήθηκε μέχρι το Νόμο αρ. 149(Ι) του 2018).
  • Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 (ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ) (Βασικός Νόμος και όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο αρ. 149(Ι) του 2018).
  • Ο Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος όπως τροποποιήθηκε μέχρι το Νόμο αρ. 100(Ι)/2020.
  • Ο Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος 64(Ι)/2015 (Βασικός Νόμος και όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο αρ. 197(Ι) του 2015).
  • Οι Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμοί του 2015 και τροποποιητικοί μέχρι ΚΔΠ 214/2018.
  • Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Συμβούλων Αφερεγγυότητας
suitable for

Δικηγόρους

Ελεγκτές

COURSE PREVIEW

HAVE A LOOK
INSIDE THE COURSE

details

course details

Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση

Διαδικτυακά μέσω Zoom

Διαδραστικές διαλέξεις μέσω παρουσιάσεων PowerPoint

Μελέτες περιπτώσεων και ανάλυση μέσω ομαδικών συζητήσεων

Πρακτικές ασκήσεις για εφαρμογή νομικών συγκείμενων σε ρεαλιστικά σενάρια

Q&A sessions για εις βάθος κατανόηση

Funding

Δεν υπάρχει επιχορήγηση.

Admission Requirements

Δεν υπάρχουν.

Who is this aimed at

Δικηγόρους

Ελεγκτές

Certificate Awarded

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Coming Soon

More details about this course will be uploaded soon.

INSTRUCTOR

MEET YOUR INSTRUCTOR

Antonia Argyrou

Antonia is a Partner in the Litigation & Dispute Resolution Department of N. Pirilides & Associates LLC.

She undertakes a wide range of high – value civil and commercial matters with an international dimension, with an emphasis on corporate and commercial litigation and arbitration proceedings.

MORE ABOUT INSTRUCTOR
COLLABORATORS

ADDITIONAL INSTRUCTORs

No items found.

frequently asked
questions

QUESTION 01

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

QUESTION 02

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

QUESTION 03

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here.

QUESTION 04

Will I receive the notes for the lesson and have access to recordings?

Yes, you will be given the course materials through an online platform and you will be allowed to download and keep the course materials and specimens for certain courses. Recordings will also be available in the drive for three months.

testimonials

testimonials for this course

The following testimonials are from other professionalis who have attended this course.

No testimonials available for this course at this time.

frequently asked
questions

No items found.
ENROLL NOW

options for all professionals

HRDA

01
Mar
-
28
Jun
2024

Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Duration:
60
HOURS
Language:
Ελληνικα
Antonia Argyrou
apply NOW

INDIVIDUAL

01
Mar
-
28
Jun
2024
1499
1000
+VAT

Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Duration:
60
HOURS
Language:
Ελληνικα
Antonia Argyrou
apply now

TEAMS

01
Mar
-
28
Jun
2024
CUSTOM

Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Duration:
60
HOURS
Language:
Ελληνικα
Antonia Argyrou
CONTACT US
Close Icon
LET US KNOW
HOW WE CAN HELP

Are you interested in providing legal training for your team? Leave us your contact details and one of our team members will be in touch to discuss further.

Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Thank you! Your request has been submitted and we will contact you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again or contact us via email - info@eltrc.com
© Copyright 2023 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd