Στο πιο πρόσφατο podcast του ELTC με τον δικηγόρο Ιωάννη Σιδηρόπουλο, εξετάσαμε την εταιρική διάσωση και αφερεγγυότητα επιχειρήσεων στην Κύπρο. Συζητήσαμε τους στόχους, τους λόγους εταιρικής αποτυχίας, τη διαδικασία λήψης απόφασης για αφερεγγυότητα, το νομικό πλαίσιο, τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.