Συζητάμε με τον φίλο και συνάδελφο Παρασκευά Ροδοσθένους για την εταιρική διακυβέρνηση και τη σημασία της στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Αναλύουμε μαζί τις βασικές αρχές και πρακτικές της αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τους δεοντολογικούς κώδικες που ισχύουν για τις εταιρείες στην Κύπρο.

Παρακολουθήστε όλη τη συζήτηση στο τέταρτο επεισόδιο του Legal Talks

ELTC Podcast | Legal Talks | Episode 4 | Εξερευνώντας την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Κύπρο