➤ Οι φίλοι και συνεργάτες Δρ. Νικόλας Κυριακίδης, Γιώργος Ησαία και Γεωργία Αθανασίου εκ των ιδρυτών του μη κυβερνητικού οργανισμού Oxygono, αναλύουν και παρουσιάζουν τα διάφορα projects (Oxygono, Nomoplatform, Cyprus Forum), μέσα από τα οποία προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να προσφέρουν στην κοινωνία και να συμβάλουν στην αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου στην Κύπρο.

➤ Σε αυτό το podcast αναφερθήκαμε επίσης στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και το Cyprus Forum Cities αλλά και στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του lobbying με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας.