09
Apr
-
30
Jul
2024

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική

FROM
120
800
Duration:
63
HOURS
Language:
Ελληνικα
Georgia Onoufriou
Apply now
description

COURSE DESCRIPTION

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό και επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

 • Το σεμινάριο αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους δικηγορικούς υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες του αφού μέσω αυτού θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νομοθεσίες, νομολογίες, διάφορες ορολογίες και νομικές έννοιες, προσωπικά δεδομένα και απαιτητικούς πελάτες.
 • Oι καταρτιζόμενοι θα διδαχθούν βασικές νομικές γνώσεις, μεθόδους νομικής έρευνας και αποτελεσματικές πρακτικές επικοινωνίας με συναδέλφους, πελάτες καθώς και πρακτικές επίλυσης προβλημάτων και παραπόνων.
 • Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται από έμπειρη εκπαιδεύτρια/δικηγόρο με μακροχρόνια πείρα σε τέτοιες διαδικασίες και πρακτικές.
 • Θα δοθούν παραδείγματα βασικών προνοιών και θα συζητηθούν σενάρια περιπτώσεων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν και να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με την έρευνα, γνώση και αποτελεσματική διεξαγωγή των καθηκόντων τους.
 • Το σεμινάριο είναι πρακτικό και όχι θεωρητικό ή ακαδημαϊκό.

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το σεμινάριο;

 • Πιστοποίηση και Επαγγελματική Ανάπτυξη.
 • Εξειδίκευση στον Νομικό Χώρο: Με το Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων, θα αποκτήσετε εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστείτε στον νομικό χώρο.
 • Επικαιρότητα και Συμμόρφωση: Θα ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και τους κανονισμούς που διαμορφώνουν το νομικό περιβάλλον.
  Διαδραστική Μάθηση.
 • Πρακτική Εξάσκηση: Θα αποκτήσετε πρακτική εμπειρία μέσω προσομοιωμένων καταστάσεων, επιτρέποντας σας να εφαρμόσετε άμεσα τις γνώσεις που αποκτάτε.
 • Διαδραστικές Διαλέξεις: Οι διαλέξεις θα σας ενημερώσουν, ενώ ταυτόχρονα θα διευρύνουν τις δεξιότητες σας με συζητήσεις και παραδείγματα από την πραγματική ζωή.
 • Στήριξη Σταδιοδρομίας.
 • Δικτύωση: Θα συνδεθείτε με επαγγελματίες του νομικού χώρου και άλλους συμμετέχοντες, διευρύνοντας το επαγγελματικό σας δίκτυο.
 • Συμβουλές σταδιοδρομίας: Θα λάβετε πρακτικές συμβουλές για το πώς να διαχειριστείτε και να προωθήσετε τη σταδιοδρομία σας στον νομικό χώρο.

READ MORE
CONTENT

course content

Dates and times

09/04: 16:00 – 19:15

16/04: 16:00 – 19:15

23/04: 16:00 – 19:15

07/05: 16:00 – 19:15

14/05: 16:00 – 19:15

21/05: 16:00 – 19:15

28/05: 16:00 – 19:15

04/06: 16:00 – 19:15

11/06: 16:00 – 19:15

18/06: 16:00 – 19:15

25/06: 16:00 – 19:15

27/06: 16:00 – 19:15

02/07: 16:00 – 19:15

04/07: 16:00 – 19:15

09/07: 16:00 – 19:15

11/07: 16:00 – 19:15

16/07: 16:00 – 19:15

18/07: 16:00 – 19:15

23/07: 16:00 – 19:15

25/07: 16:00 – 19:15

30/07: 16:00 – 19:15

Course content

Στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου και με το τέλος της κάθε ενότητας θα είναι σε θέση να:


Ενότητα 1:

1. Να επιδεικνύουν την απαραίτητη γνώση και να εφαρμόζουν το Νόμο σύμφωνα με το Κυπριακό νομικό καθεστώς

2. Να τεκμηριώνουν τις βασικές διαφορές του Ποινικού, Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.

3. Να υπερασπίζονται ή να αντιπαραβάλουν επιχειρήματα αναφορικά με πηγές νομοθεσίας

4. Να συμμετέχουν στην ταξινόμηση υποθέσεων στο γραφείο σύμφωνα πάντα με τη φύση τους

5. Να συνεργάζονται με δικηγόρους του γραφείου για την ορθή τιμολόγηση του πελάτη


Ενότητα 2:

1. Να επιδεικνύουν κατανόηση των ορισμών του συντάγματος και να επεξηγούν τις αρμοδιότητες των κρατικών οργάνων

2. Να τεκμηριώνουν τις θεμελιώδης αρχές του Κυπριακού πολιτεύματος, το Δίκαιο της ανάγκης και τα ανθρώπινα δικαιώματα


Ενότητα 3:

1. Να αιτιολογούν τον ορισμό και τον τρόπο εφαρμογής μια σύμβασης

2. Να επεξηγούν τις έννοιες που περιβάλουν μια σύμβαση, τις βασικές αρχές και τα εμπλεκόμενα μέρη μιας σύμβασης

3. Να τεκμηριώνουν το λόγω και τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων εγγράφων


Ενότητα 4:

1. Να αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης και εφαρμογής δικογράφων όπως τα κλητήρια εντάλματα

2. Να επιλέγουν τον τρόπο σύνταξης αιτήσεων και τα κατάλληλα έντυπα

3. Να οργανώνουν δικόγραφα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

4. Να επεξηγούν δικαστικές διαδικασίες και να ταξινομούν τα διάφορα δικόγραφα


Ενότητα 5:

1. Να οργανώνουν και να επιλέγουν τα απαραίτητα χαρτόσημα ανά περίπτωση

2. Να τεκμηριώνουν την καταχώρηση δικογράφων

3. Να οργανώνουν την σύνταξη έκθεση απαίτησης και να διαχωρίζουν την ακροαματική διαδικασία


Ενότητα 6:

1. Να επιδεικνύουν γνώση των προϋποθέσεων άσκησης αγωγής αναφορικά με αστικά αδικήματα

2. Να αιτιολογούν πότε η αγωγή αφορά αδίκημα αμέλειας, αυστηρής ευθύνης

3. Να επιλέγουν τα κατάλληλα έγγραφα και το περιεχόμενο της έκθεσης απαίτησης

4. Να οργανώνουν την επιμέλεια μια έκθεσης απαίτησης πριν την καταχώρηση


Ενότητα 7:

1. Να αναπτύσσουν τις αρχές ποινικής ευθύνης και τα βασικά τωνχαρακτηριστικά και συστατικά των ποινικών αδικημάτων

2. Να οργανώνουν τα απαραίτητα έγγραφα και τον φάκελο του πελάτη

3. Να αναπτύσσουν τις διάφορες μορφές υπεράσπισης και τις ποινές μιας τέτοιας διαδικασίας

4. Να αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσιμες προς τον δικηγόρο σε μια διαδικασία ποινικής μορφής


Ενότητα 8:

1. Να επιδεικνύουν γνώση ως προς τον τρόπο διεξαγωγής μιας ποινικής διαδικασίας

2. Να οργανώνουν τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο πελάτης σε μια συνάντηση του με τον δικηγόρο

3. Να επεξηγούν έννοιες όπως η ομολογία του κατηγορούμενου

4. Να αιτιολογούν τις πρακτικές απάντησης στο κατηγορητήριο και τροποποίηση αυτού

5. Να τεκμηριώνουν την απόφαση του δικαστηρίου και τις σχετικές ποινές

Ενότητα 9:

1. Να αναπτύσσουν τις βασικές αρχές και διαφορές των διαφορών τύπων εταιρειών στην Κύπρο

2. Να επεξηγούν το σκοπό και τη σημασία ενός Καταστατικού και ιδρυτικού εγγράφου

3. Να επεξηγούν την έννοια του εταιρικού πέπλου, τις συμβατικές ευθύνες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μιας εταιρείας και των μελών της

4. Να αναπτύσσουν γνώσεις αναφορικά με το κεφάλαιο της εταιρείας και την πιθανή διάλυση της


Ενότητα 10:

1. Να επιδεικνύουν εχεμύθεια και αμεροληψία απέναντι στον πελάτη

2. Να επιλέγουν πότε και ποιες πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν

3. Να αναπτύσσουν δεξιότητες λειτουργικές προς όφελος του δικηγόρου που συνεργάζονται

4. Να αιτιολογούν την έννοια ασκεί την δικηγορία και να διαχωρίζει τις υποχρεώσεις του εν αντίθεση με το δικηγόρο


Ενότητα 11:

1. Να αιτιολογούν τις ευθύνες των δικηγόρων μέσα από τον Νόμο

2. Να τεκμηριώνουν τη δικαιοδοσία των δικηγόρων μέσα από τον Δικηγορικό Σύλλογο

3. Να αναπτύσσουν την δικαιοδοσία του πειθαρχικού συμβουλίου και την διαδικασία


Ενότητα 12:

1. Να αναπτύσσουν δεξιότητες νομική έρευνας

2. Να αιτιολογούν το δικαστικό προηγούμενο

3. Να οργανώνουν νομική έρευνα με αναφορά στις ορθές πηγές


Ενότητα 13:

1. Να αναπτύσσουν γνωριμίες και σχέσεις με πελάτες του γραφείου

2. Να εκτελούν συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, διασκέψεις και τηλεφωνικές διαδικασίες

3. Να επιδεικνύουν γνώση αντιμετώπισης παραπόνων


Ενότητα 14:

1. Να αναπτύσσουν δεξιότητες επαγγελματικής επικοινωνίας τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς

2. Να επιδεικνύουν γνώση ως προς την διατύπωση ενός επαγγελματικού email και επιστολών

3. Να  επιδεικνύουν κατανόηση ως προς τους πελάτες και αναγνώστες τους


Ενότητα 15:

1. Να εκτελούν ένα client engagement letter/care letter

2. Να επεξηγούν τη σημαντικότητα του και να οργανώνουν την δομή του

3. Να επεξηγούν το περιεχόμενο τους


Ενότητα 16:

1. Να επιδεικνύουν γνώση λογιστικών ζητημάτων αναφορικά με τα έσοδα και έξοδα του γραφείου

2. Να εκτελούν και να οργανώνουν τιμολόγια συμπεριλαμβανομένου των πραγματικών εξόδων, των εξόδων αμοιβής και του Φ.Π.Α.

3. Να επιλέγουν τα έγγραφα που πρέπει να προμηθεύσουν το λογιστή του γραφείου


Ενότητα 17:

1. Να οργανώνουν ένα κατάλογο εξόδων με βάσει τα δικαστικά τέλη και την δικηγορική αμοιβή

2. Να αιτιολογούν τα έξοδα μιας δικαστικής διαδικασίας

3. Να επεξηγούν τον Περί Πολιτικής Δικονομίας τροποποιητικό νόμο αναφορικά με τα δικαστικά τέλη

Ενότητα 18:

1. Να επεξηγούν την διαδικασία νομικής αρωγής

2. Να αιτιολογούν τους δικαιούχους νομικής αρωγής και να επεξηγούν τις διαδικασίες καταχώρησης

3. Να επεξηγούν την διαδικασία επιλογής δικηγόρου από πελάτη


Ενότητα 19:

1. Να οργανώνουν τις δεξιότητες τους με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση του γραφείου

2. Να αναπτύσσουν λίστες προτεραιότητας και ημερολόγια

3. Να επιλέγουν λειτουργικούς τρόπους και μεθόδους αρχειοθέτησης φακέλων πελατών και δικαστηριακών φακέλων

4. Να οργανώνουν ορθά και αποτελεσματικά τον χρόνο τους


Ενότητα 20:

1. Να εκτελούν διαδικασίες due diligence και risk management

2. Να επεξηγούν την σημαντικότητα διεξαγωγής αξιολόγησης κινδύνου

3. Να επεξηγούν τις διαδικασίες money laundering και τους τρόπους αποφυγής


Ενότητα 21:

1. Να αναπτύσσουν τον Νόμο που περιβάλλει το επάγγελμα τους

2. Να επεξηγούν τα λειτουργίες του νόμου

3. Να οργανώνουν το βιογραφικό τους

4. Να οργανώνουν τα επόμενα βήματα στην καριέρα τους

Περιεχόμενο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στο νομικό καθεστώς της Κύπρου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εισαγωγή στο συνταγματικό πλαίσιο της Κύπρου

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Εισαγωγή στο δίκαιο των Συμβάσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εισαγωγή στην Πολιτική Δικονομία – Μέρος 1

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η διαδικασία σε πολιτικές υποθέσεις – Μέρος 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εισαγωγή στα Αστικά Αδικήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Εισαγωγή στο Εταιρικό Δίκαιο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Οι ευθύνες που έχει ο βοηθός δικηγόρου προς τους πελάτες τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Οι ευθύνες του δικηγόρου στην Κύπρο

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Δεξιότητες νομικής έρευνας

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 – Επαγγελματική προφορική επικοινωνία με πελάτες και τρίτους

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Επαγγελματική γραπτή επικοινωνία με πελάτες

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Client engagement letter/ client care letter

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Book – Keeping στο γραφείο

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Σύνταξη καταλόγων εξόδων

ΕΝΟΤΗΤΑ 18: Η νομική αρωγή στην Κύπρο

ΕΝΟΤΗΤΑ 19: Οργάνωση γραφείου

EΝΟΤΗΤΑ 20: Διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνου

EΝΟΤΗΤΑ 21: Ο νόμος που περιβάλλει το επάγγελμα και τα επόμενα βήματα

suitable for

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Δικηγορικούς υπαλλήλους (που μπορεί να εργάζονται με τον τίτλο γραμματέας, βοηθός δικηγόρου, administrator ή υπεύθυνος γραφείου, γραφειακός λειτουργός)
 • Άτομα που επιθυμούν να εργαστούν στον νομικό τομέα
COURSE PREVIEW

HAVE A LOOK
INSIDE THE COURSE

details

course details

Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση

Διαδικτυακά μέσω Zoom

Διαδραστικές διαλέξεις μέσω παρουσιάσεων PowerPoint

Μελέτες περιπτώσεων και ανάλυση μέσω ομαδικών συζητήσεων

Πρακτικές ασκήσεις για εφαρμογή νομικών συγκείμενων σε ρεαλιστικά σενάρια

Q&A sessions για εις βάθος κατανόηση

Funding

Με την επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, ο εργοδότης πληρώνει μόνο €315. Για μη δικαιούχους επιχορήγησης, το κέντρο μας προσφέρει 40% έκπτωση και ευκολία πληρωμής σε δόσεις.

Οι άνεργοι συμμετέχοντες επωφελούνται της επιχορήγησης αφού πληρούν κάποια κριτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 7008 8871.

Admission Requirements

Who is this aimed at

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Δικηγορικούς υπαλλήλους (που μπορεί να εργάζονται με τον τίτλο γραμματέας, βοηθός δικηγόρου, administrator ή υπεύθυνος γραφείου, γραφειακός λειτουργός)
 • Άτομα που επιθυμούν να εργαστούν στον νομικό τομέα

Certificate Awarded

Aπονομή Πιστοποιητικού Συμμετοχής όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Coming Soon

More details about this course will be uploaded soon.

INSTRUCTOR

MEET YOUR INSTRUCTOR

Georgia Onoufriou

Mrs. Georgia Onoufriou is a qualified lawyer in the Republic of Cyprus and holds an MSc in European Policy Law and Management from The Robert Gordon’s University of Scotland, an LLB from the University of London and a degree in Political Science and Public Administration from Ethnikon Kapodistriako University in Athens. From 2005-2021, she worked for the Group of Companies Pagecorp, provider of global company, administrative, secretarial and other services which is connected to the law firm Patrikios Pavlou and Associates LLC. Since working at this firm, Georgia steadily worked her way through the company ranks and held the title of Head of Corporate Department and Data Protection Officer. She was tasked with the supervision of all Senior Administrators and managing client portfolios within the department. In addition to this challenging role, Georgia was further tasked with the corporate administration of companies, the drafting and execution of commercial contracts and creation of trust structures. Retention of clients, lead generation and drafting of legal opinions also make up an important part of her role.

MORE ABOUT INSTRUCTOR
COLLABORATORS

ADDITIONAL INSTRUCTORs

No items found.

frequently asked
questions

QUESTION 01

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

QUESTION 02

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

QUESTION 03

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here.

QUESTION 04

Will I receive the notes for the lesson and have access to recordings?

Yes, you will be given the course materials through an online platform and you will be allowed to download and keep the course materials and specimens for certain courses. Recordings will also be available in the drive for three months.

testimonials

testimonials for this course

The following testimonials are from other professionalis who have attended this course.

Anonymous
Legal Secretary at a law firm
May 28, 2023
Συγχαρητήρια και ευχαριστώ το eltc για την ευκαιρία που μου έδωσε να αναπτύξω και να διευρύνω τις γνώσεις μου ως δικηγορική υπάλληλος. Επίσης να ευχαριστήσω την κ. Ονουφρίου για την άριστη συμπεριφορά της απέναντι στους συμμετέχοντες και για την θέληση της να μας μεταφέρει όσες πιο πολλές από τις γνώσεις της. Σίγουρα το eltc θα το επέλεγα ξανά για κάποιο σεμινάριο αφού τα θέματα τους είναι πολύ ενδιαφέρον.
Elena Kakouri
Legal Secretary, Loizos Hatzidemetriou & Sinergates LLC
May 30, 2023
Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για το άρτιο, οργανωμένο και περιεκτικό πρόγραμμά σας. Ένα πρόγραμμα με σωστά δομημένες, καθαρές και αναλυτικές σημειώσεις, με σωστή καθοδήγηση από τις εξαιρετικές εκπαιδεύτριες, έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη σωστή κατάρτιση ενός δικηγορικού υπαλλήλου.
Χριστίνα Χριστοφή
Legal Secretary Πατρίκιος Παύλου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
May 22, 2023
Πρόγραμμα: Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων Μέσα από αυτό το σεμινάριο που παρακολούθησα εμπλούτισα τις γνώσεις μου σε ότι αφορά την δικαστηριακή διαδικασία, τα δικαστήρια, τους νόμους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σύνταγμα και άλλα. Αξίζει να το παρακολουθήσει ο κάθε δικαστηριακός υπάλληλος. Το όφελος που θα αποκομίσει είναι μεγάλο. Οι κοπέλες που το παρουσιάζουν μπορούν να μεταδώσουν στους ακροατές με ευκολία και απλότητα τα διάφορα θέματα, που είναι πολύ σημαντικό για την κατανόηση τους.
Παναγή Παναγιώτης Κώστα
Leptos Estates
May 8, 2023
Ονομάζομαι Παναγή Παναγιώτης Κώστα από τη Πάφο θα ήθελα να σας πληροφορίσω Αναφορικά με το πρόγραμμα πιστοποιητικό δηκιγορικόν υπάλληλον μην το χάσετε είναι παρά πολύ βοηθητικό και κατανοητό για ακουστικούς ανθρώπους όσο και οπτικούς ανθρώπους . Από καλούς και κατανοητούς εκπαίδευτες. Βοηθά στη πραγματική τεκμηρίωση όλον τον τύπου υποθέσεων .
Elena Chrysostomou
Executive Assistant - Patrikios Pavlou & Associates LLC
May 29, 2023
Πρόγραμμα: Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων Το σεμινάριο ήταν εξαιρετικό, ευχάριστο και πολύ ενδιαφέρον! Ήταν άρτια οργανωμένο, δομημένο, χρήσιμο και ωφέλιμο για κάθε Δικηγορική Υπάλληλο. Μέσα από τον διάλογο, τα παραδείγματα και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ήταν καταπληκτικό. Δεν ήταν καθόλου ανιαρό ή/και κουραστικό. Το συστήνω ανεπιφύλακτα! Δεν έχω λόγια για την εκπαιδεύτρια!!!! Η εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου κ. Γεωργία Ονουφρίου θετικός χαρακτήρας, ευχάριστος, πλήρως καταρτισμένη, πεπειραμένη, επεξηγηματική, ζωντανή, μεταδοτική! Γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο. Με το χαμόγελο και την ζωντάνια της δεν βαριέσαι καθόλου Σίγουρα σε μελλοντικά σεμινάρια θα έχω σαν κύρια επιλογή στο να συμμετάσχω την κ. Γεωργία Ονουφρίου
Natalia
Corporate Administrator
February 19, 2023
Georgia Onoufriou apart the obvious professional knowledge, has strong communication skills, allowing her to explain the subject in a friendly manner and at the same time she is always ready to provide a more detailed clarifications should it be needed. Her passion for the subject of law is contagious, she is patient, caring and highly motivated lecturer. The lectures are well structured, easy to follow and are engaging (even after work, which is important for working students as myself:))<br>Thank you! I am happy I had the opportunity to take ELTRC lessons
Kalia
Lawyer
February 19, 2023
Congragulations to Ms.Georgia Onoufriou and to the team of ELTC,excellent course!
Rafaella Georgiadi
Lawyer
February 19, 2023
Really effective learning course and very professional people! Highly recommended!!

frequently asked
questions

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here

What is HRDA funding?

When you join a seminar that is HRDA accredited and funded, you are able to be funded for up to 80% of the course fee. When a course is accredited by HRDA, it means that the course has been examined for its quality and structure. The Human Resource Development Authority of Cyprus (HRDA) sets maximum subsidy levels. Maximum subsidy levels are calculated as follows: maximum subsidy level= number of employees x duration of training programme x hourly subsidy per participant. In fact, for level 2 courses, the HRDA subsidizes 17 euros per hour per employee and for level 1 courses 12 euros per hour per employee. Contact us to find out if you are eligible for funding and for information on our funded courses.

How does course funding work?

Every employer in Cyprus is obliged by law to contribute 0,5% of their total payroll costs to the fund (the law allows to set up a rate of up to 1%). The rate is the same for all contributors (all companies except government organisations and self-employed). The money is collected via the social insurance
mechanism.

In order to register for a course, your employer should apply to our training centre to register for the course, using the enrol now button on the course page. Once we receive your application, we will contact you to confirm your status on the ERMIS platform of the HRDA. We will guide you through the application process to enable you to register on the ERMIS platform for the course you are interested in.

We will then approve your application from the ERMIS portal and then confirm your registration. Once the course is completed, we will apply to the HRDA to receive your funding for the course in question. We receive your funding directly from the HRDA.

The maximum hourly grants are as follows:


Level 1: 12€/hour/person, Level 2: 17€/hour/person.

The two levels of participants are defined as: - Level of participants 1: a) for technical skills and knowledge: key personnel as craftsmen, laborers, clerical staff, service employees; b) personal skills: key personnel such as craftsmen, laborer’s, clerical staff, service employees, supervisory/managerial staff - Level of participants 2: a) specialized professionals/technical knowledge and skills: technical/science/ supervisory/managerial staff; b)supervisory/managerial knowledge and skills: supervisory/managerial staff; c) specialized/innovative topics: managerial and scientific staff.

Following the de minimis aid Council Regulation 1407/2013, a company cannot receive more than €200,000 in a three-year time horizon. If you have received more than this amount you will not be eligible for funding and will be called to pay the full amount of the course fee.

In order to receive funding you should visit our Terms and Conditions for receiving HRDA funding and read them carefully. Participants should also follow the instructions of the Center and the trainer alike.

Failure to follow instructions or if you do not satisfy the criteria can result in you not being funded for a course and subsequently not receiving the funding. You or your employer are responsible for ensuring that you will receive the funding for your participation in a course.

How can I access course materials and resources?

Registered participants will receive access to our course materials and resources through our online learning platform. These materials are designed to complement the live sessions and help you reinforce your understanding of the topics covered. If you have any questions or encounter any difficulties accessing these materials, please reach out to our support team, and they will be happy to assist you.

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

What happens if I do not have Ermis portal access?

If you do not have Ermis portal access unfortunately you will not be able to participate in an HRDA-funded course. You will however, be able to participate in a course that is not HRDA accredited.

What if I apply for funding and then am rejected by the HRDA?

In order to receive funding the student/employee must be present at his desk, on his own computer with a working camera. Cameras must remain on throughout the seminar. The student must also have a working microphone.  Should the student/employee not attend the seminar 75%, not have the camera on during the sessions, not have a working microphone or not follow instructions regarding the use of the online ERMIS Register he/she will not be eligible for funding and ELTC may request payment of the full fee from the employer.

What is Ermis?

ERMIS is the new digital platform of the HRDA which covers all operational needs and services by the HRDA using modern information communication technologies while reducing bureaucracy and operational/administrative costs. The digital portal provides easy access to all schemes and systems operated by the HRDA, with simple, user-friendly procedures, guiding the user through the registration process as well as the submission of applications, their processing and progress monitoring, including the payment of subsidies.

At this stage, the digital portal allows external users to register as an entity (physical person, legal entity, consortium, government body), under each user’s particular status (employer, trainer of vocational training, vocational training facility, vocational training centre and centre for assessment of vocational
qualifications).

I am unemployed - Can I join this seminar?

Unemployed persons can join this course for free, provided that they have secured a referral from the Department of Labor (ΔΥΑ) for participation in a training program, with a start date of validity that is either prior to the start date of the training program or within 25% of the duration of the training program. Also, they must have obtained from the ΔΥΑ a form for the renewal of the unemployment registration (ES19), which confirms that they were unemployed at the start of the program. Additionally, they must not have already participated in two (2) training programs subsidized by the Human Resource Development Authority (ΑνΑΔ) within the same calendar year, as part of the Scheme, while they must meet any minimum requirements of the training program specification in terms of education level or experience, or in terms of specific skills that the candidates must possess. The registration process is complete once all the necessary forms are uploaded in the ERMIS portal.

When is my registration complete?

Your registration will be complete once you enrol on the course in the ERMIS portal, having followed all the required the steps.

ENROLL NOW

options for all professionals

HRDA

09
Apr
-
30
Jul
2024
1575
120

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική

Duration:
63
HOURS
Language:
Ελληνικα
Georgia Onoufriou
apply NOW
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

INDIVIDUAL

09
Apr
-
30
Jul
2024
1575
800
+VAT

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική

Duration:
63
HOURS
Language:
Ελληνικα
Georgia Onoufriou
apply now
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

TEAMS

09
Apr
-
30
Jul
2024
CUSTOM

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική

Duration:
63
HOURS
Language:
Ελληνικα
Georgia Onoufriou
CONTACT US
Close Icon
LET US KNOW
HOW WE CAN HELP

Are you interested in providing legal training for your team? Leave us your contact details and one of our team members will be in touch to discuss further.

Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Thank you! Your request has been submitted and we will contact you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again or contact us via email - info@eltrc.com
© Copyright 2023 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd