Εγγραφή Συμμετέχοντα ως Φυσικό Πρόσωπο

Οδηγίες για Εγγραφή Συμμετέχοντα ως Φυσικό Πρόσωπο

Instructions for Registration on ERMIS Portal as a Physical Person – For ENG click here

 • Προκειμένου να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο κάποιος συμμετέχοντας, καλείται να εγγραφεί στην πλατφόρμα ΕΡΜΗΣ.
 • Ανοίγοντας τη σελίδα της πλατφόρμας https://ermis.anad.org.cy/#/front ο συμμετέχοντας πρέπει πρώτα να εγγραφεί ως φυσικό πρόσωπο, άρα πρέπει να επιλέξει «Εγγραφή» στο πρώτο κουτί.
 • Στη σελίδα που ανοίγει, ο συμμετέχοντας πρέπει να πατήσει «Εγγραφή Φυσικού Προσώπου» στο κάτω μέρος της σελίδας.
 • Έπειτα, πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση προκειμένου να λάβει τώρα τον κωδικό του για να προχωρήσει, και τις απαιτούμενες ειδοποιήσεις στο μέλλον.
 • Με τη συμπλήρωση της διεύθυνσης > επιλέγει «Αποστολή Κωδικού».
 • Στο email που πρόκειται να λάβει εντός δευτερολέπτων («ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: example@email.com») αναγράφεται o κωδικός επιβεβαίωσης > τον οποίο πρέπει να αντιγράψει > και να επικολλήσει στη σελίδα του ΕΡΜΗ στο δεύτερο κουτί που εμφανίστηκε όπου αναγράφεται «Εισάγετε τον κωδικό που σας έχει αποσταλεί».
 • Πατώντας «Επιβεβαίωση» ‘ξεκλειδώνεται’ το κουτί «Προχωρήστε στην εγγραφή Φυσικού Προσώπου»
 • Στη σελίδα που ανοίγει, ο συμμετέχοντας πρέπει να συμπληρώσει τις πληροφορίες του σωστά και αληθή σε ελληνικούς και κεφαλαίους χαρακτήρες.
 • Στο σημείο όπου καλείται ο συμμετέχοντας να αναφέρει εάν θα λάβει μέρος σε πρόγραμμα μέσω του εργοδότη του (βλ. επόμενο στιγμιότυπο), οφείλουμε να βεβαιωθούμε για το εάν έχει λογαριασμό στον ΕΡΜΗ ο εργοδότης.
 • Εάν δεν έχει, ο συμμετέχοντας επιλέγει «Όχι» και συνεχίζει κανονικά με τη διαδικασία
 • Εάν ο εργοδότης έχει ήδη λογαριασμό, τότε ο συμμετέχοντας επιλέγει «Ναι» και θα πρέπει να λάβει τον κωδικό εξουσιοδότησης από τον εργοδότη

(ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

(ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ)

 • Αφού παρέχει ο εργοδότης τον αριθμό εξουσιοδότησης, ο εργοδοτούμενος τον αντιγράφει (copy) και τον επικολλά (paste) στο πεδίο «Κωδικός Εξουσιοδότησης» και έπειτα πατά «Επιβεβαίωση».
 • Με το ανέβασμα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντα > πατά «Αποδέχομαι τους όρους» > και μετά πάνω αριστερά «Υποβολή».
 • Τέλος Διαδικασίας
© Copyright 2024 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd