Εγγραφή Συμμετέχοντα ως Δικαιούχο

Οδηγίες για Εγγραφή Συμμετέχοντα ως Δικαιούχο Επιχορήγησης

Register as an Eligible Participant to avail the HRDA Funding – For ENG click here

 • Για την εγγραφή δικαιούχων σε σεμινάριο, πρέπει πρώτα ο εργοδότης να συνδεθεί στον ΕΡΜΗ > και μετά επιλέγει το πρώτο κουτί «Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης» πατώντας «Συμμετοχή».

 • Στην επόμενη σελίδα που ανοίγει πατά «Επιλογή Κατηγορίας» στο κουτί «Δια βίου μάθηση».

 • Στη συνέχεια, από τα 4 κουτιά πατά «Επιλογή Σχεδίου» στο πρώτο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη».
 • Στη σελίδα που ανοίγει καλείται να βρει το σεμινάριο ψάχνοντας το με τον αριθμό προγράμματος του στο κουτί «Τίτλος Προγράμματος» ή με τον τίτλο του πληκτολογώντας είτε “cmd+F” είτε “ctrl+F” στο πληκτρολόγιο.

 • Αφού βρει το πρόγραμμα πατά «Ενέργειες».

 • Στη σελίδα που ανοίγει, πάνω αριστερά υπάρχει η επιλογή «Αίτηση για συμμετοχή».

 • Αφού την επιλέξει, ανοίγει μια νέα σελίδα στην οποία υπάρχει μια επιλογή την οποία επιλέγει πατώντας «Συμπλήρωση αίτησης»

 • Στη σελίδα που ανοίγει, πατά «Προσθήκη Συμμετέχοντα»

 • Στο παράθυρο που ανοίγει, ο εργοδότης πρέπει να επιλέξει το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα από τη λίστα που ανοίγει (drop-down list), να γράψει τον τίτλο του και μια σύντομη περιγραφή των καθηκόντων του που να συνάδουν με τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο σεμινάριο. Εάν θα προσθέσει περισσότερους από έναν συμμετέχοντες πατά «Προσθήκη», αλλιώς «Προσθήκη και Κλείσιμο».

 • Με την προσθήκη του συμμετέχοντα, ο εργοδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να δει τον εργοδοτούμενο του στον πίνακα, όπως φαίνεται πιο κάτω.
 • Τέλος, πρέπει να επιλέξει «Υποβολή» στο πάνω αριστερά μέρος της σελίδας.
 • Τέλος Διαδικασίας
© Copyright 2024 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd