Εγγραφή Εταιρείας ως Νομικό Πρόσωπο

Οδηγίες για Εγγραφή Εταιρείας ως Νομικό Πρόσωπο: 1/2

Instructions to Register the Company as a Legal Person on ERMIS Portal – For ENG click here

 • Για την εγγραφή μιας εταιρείας ως νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να μπει στη σελίδα του ΕΡΜΗ και να επιλέξει το 2ο κουτί που αναφέρεται στην εγγραφή νομικού προσώπου πατώντας «Εγγραφή».

 • Μετά, στη σελίδα που ανοίγει, πατά «Εγγραφή Νομικού Προσώπου».
 • Στη σελίδα που ανοίγει, ο εργοδότης πρέπει να βάλει την ηλεκτρονική του διεύθυνση και να πατήσει «Αποστολή Κωδικού», προκειμένου να επικυρώσει τη διεύθυνση του.
 • Στο email που πρόκειται να λάβει εντός δευτερολέπτων («ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: example@email.com) αναγράφεται o κωδικός επιβεβαίωσης > τον οποίο πρέπει να αντιγράψει > και να επικολλήσει στη σελίδα του ΕΡΜΗ στο δεύτερο κουτί που εμφανίστηκε όπου αναγράφεται «Εισάγετε τον κωδικό που σας έχει αποσταλεί».
 • Πατώντας «Επιβεβαίωση» ‘ξεκλειδώνεται’ το κουτί «Προχωρήστε στην εγγραφή Νομικού Προσώπου»
 • Μετά, στη σελίδα που ανοίγει, ο διευθυντής καλείται να συμπληρώσει με ορθά και αληθή στοιχεία τα όσα του ζητούνται*

*Σημείωση 1: στο πεδίο «Νομική Μορφή» συνήθως (99%) βάζουμε εταιρεία) – αν ισχύει κάτι άλλο, τότε συμπληρώνουμε ανάλογα.

*Σημείωση 2: στο πεδίο «Αριθμός εγγραφής στο αντίστοιχο σώμα», πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός του Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών, Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων, Εφόρου Συντεχνιών κλπ., ανάλογα με την περίπτωση. Αν ο αριθμός εγγραφής περιλαμβάνει χαρακτήρες παρακαλώ όπως καταχωριστούν. Για Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου να καταχωριστεί ο αριθμός νομοθεσίας ίδρυσης τους.

*Σημείωση 3: στο πεδίο «Κύρια Οικονομική Δραστηριότητα», εάν η αίτηση αφορά Νομική εταιρεία, τότε ο εργοδότης πρέπει να επιλέξει το «Μ» από το μενού και έπειτα το «Μ69: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες». Αυτό όμως διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας.

 • Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν υπάγεται σε όμιλο εταιρειών και άρα δεν εφαρμόζονται οι παρακάτω πληροφορίες, ο εργοδότης επιλέγει «Όχι».
 • Προχωρώντας στα στοιχεία επικοινωνίας, ο διευθυντής καλείται να συμπληρώσει όλα τα επακόλουθα πεδία
 • Πιο κάτω στο πεδίο «Κωδικός Εξουσιοδότησης», ο διευθυντής θα πρέπει να μπει παράλληλα (από άλλο browser) στο προσωπικό του προφίλ στον ΕΡΜΗ (βλ. πιο κάτω) για να δημιουργήσει τον απαιτούμενο κωδικό. Τον εν λόγω κωδικό, μπορεί να τον δώσει οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο θα ενεργεί ως άτομο επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της ΑνΑΔ.

(Απόκτηση «Κωδικού Εξουσιοδότησης» από τον λογαριασμό του διευθυντή)

 • Αφού γίνει η εφαρμογή του κωδικού εξουσιοδότησης στη σελίδα εγγραφής της εταιρείας ως νομικό πρόσωπο, ο διευθυντής βλέπει ένα πίνακα στον οποίο αναγράφονται ο «Αρ. ΑνΑΔ» του και το όνομα του, και πιο κάτω φαίνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε δηλώσει > αν θέλει να λαμβάνει και μηνύματα (sms), τότε καλείται να επιλέξει «Ναι» στο ακόλουθο πεδίο και να καταγράψει τον αριθμό στον οποίο θέλει να λαμβάνει τα μηνύματα στο δεξιά κουτί.
 • Μετά, ο διευθυντής πρέπει να καταχωρήσει το «Πιστοποιητικό Σύστασης της Εταιρείας» στο πρώτο πεδίο και το «Πιστοποιητικό μετόχων της επιχείρησης» στο δεύτερο πεδίο.
 • Τέλος, θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους που παρατίθενται στο πιο κάτω πεδίο επιλέγοντας «Αποδέχομαι τους όρους» και στη συνέχει να πατήσει «Υποβολή» στο πάνω αριστερά μέρος της σελίδας.
 • Τέλος Διαδικασίας 1/2

Ολοκλήρωση Διαδικασίας Εγγραφής Εργοδότη: 2/2

 • Αφού έρθει η έγκριση από την ΑνΑΔ για την εγγραφή νομικού προσώπου, ο διευθυντής καλείται να συνδεθεί με τον λογαριασμό της εταιρείας > επιλέγει στο όνομα της εταιρείας πάνω δεξιά > επιλέγει «Προφίλ, Ρόλοι, Στοιχεία».
 • Στη σελίδα που ανοίγει > στην αριστερή πλευρά επιλέγει «Διαθέσιμοι ρόλοι»
 • Στις επιλογές που ανοίγουν > στο πρώτο κουτί όπου αναγράφεται «Εργοδότης» > ο διευθυντής πρέπει να προχωρήσει στην «Αίτηση για απόκτηση ρόλου».
 • Στη σελίδα που ανοίγει, ο διευθυντής καλείται να συμπληρώσει με ορθά και αληθή στοιχεία όλα τα πεδία στα «Στοιχεία επικοινωνίας.
 • Πιο μετά, στα «Πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας» ο διευθυντής καλείται να συμπληρώσει όλα τα πεδία. Μετά, στα «Στοιχεία διευθυντή» θα πρέπει να συνδεθεί παράλληλα  στο προσωπικό του προφίλ (από άλλο browser) στον ΕΡΜΗ (βλ. πιο κάτω) για να δημιουργήσει τον απαιτούμενο κωδικό.

(Απόκτηση «Κωδικού Εξουσιοδότησης» από τον λογαριασμό του εργοδότη)

(Επιστροφή στη σελίδα εγγραφής εργοδότη)

 • Έπειτα, ο διευθυντής καλείται να απαντήσει «Ναι» και στις 4 ερωτήσεις, και έπειτα εμφανίζεται αυτόματα το ποσό επιχορήγησης (€300.000) που δικαιούται η κάθε εταιρεία ανά δύο χρόνια.
 • Στη συνέχεια, ο διευθυντής καλείται να δηλώσει ένα «Άτομο επικοινωνίας» ακολουθώντας τα ίδια βήματα με πριν και όπως φαίνονται πιο κάτω και την διεύθυνση email που επιθυμεί να χρησιμοποιεί. Το άτομο επικοινωνίας μπορεί να είναι είτε ο ίδιος είτε κάποιο άλλο άτομο της εταιρείας (το οποίο πρέπει να έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα ΕΡΜΗΣ).
(Απόκτηση «Κωδικού Εξουσιοδότησης» από τον λογαριασμό του διευθυντή ή άλλου ατόμου επικοινωνίας)
 • Αφού γίνει η εφαρμογή του κωδικού εξουσιοδότησης στη σελίδα εγγραφής της εταιρείας ως εργοδότη, ο διευθυντής βλέπει ένα πίνακα στον οποίο αναγράφονται ο «Αρ. ΑνΑΔ» του και το όνομα του ατόμου επικοινωνίας, και πιο κάτω φαίνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε δηλώσει.
 • Τέλος, ο διευθυντής θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία «Γραφεία, υποκαταστήματα – Πιθανοί χώροι εφαρμογής προγράμματος» και στη συνέχεια να επισυνάψει την τελευταία πληρωμή που έχει κάνει στις κοινωνικές ασφαλίσεις στο πεδίο «Επισύναψη αποδεικτικών στοιχείων». Το αρχείο αυτό είναι σε μορφή πίνακα και αφορά την κατάσταση αποδοχών.
 • Τέλος Διαδικασίας
© Copyright 2024 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd