Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών ανακοίνωσε την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων για εγγραφή στο μητρώο Κτηματομεσιτών, καθώς και την εξεταστέα ύλη.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο σημείωσε:

«Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται με βάση το άρθρο 11(1)(α)(ν) του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών κατέχει επαρκείς γνώσεις αναφορικά με την κτηματική και πολεοδομική νομοθεσία της Δημοκρατίας. Οι γνώσεις αυτές είναι αναγκαίες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη. Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, σε συνεδρίαση του στις 3 Ιουλίου 2024, αποφάσισε ότι:

i. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 26 Οκτωβρίου 2024,

ii. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μόνο στην ελληνική γλώσσα και

iii. Οι εξεταζόμενοι θα εξεταστούν στις πρόνοιες των Νομοθεσιών που παρατίθενται πιο κάτω:

1. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος, Κεφ.224.

2. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμος Αρ. 9 του 1965

3. Ο Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος, Τέλη και Δικαιώματα Νόμος, Κεφ. 219.

4. Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2011 (Ν.81(1)/2011).

5. Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96).

6. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 (90/1972).

7. Ο Περί Κτηματομεσιτών Νόμος του 2010 (71(Ι)/2010).»

Το European Legal Training Centre (ELTC), προσφέρει για ακόμη μία χρονιά μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Συμβουλίου Κτηματομεσιτών, υπό την καθοδήγηση του Αλέξανδρου Αλεξάνδρου.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Συμβουλίου Κτηματομεσιτών σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μάθησης που θα σας εξοπλίσει για την επιτυχία. Αυτό το πρόγραμμα δεν προετοιμάζει μόνο για τις εξεταστικές διαδικασίες με υψηλό ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 98%, αλλά παρέχει επίσης εκτενές υλικό υποστήριξης.

Με κόστος συμμετοχής €1,000 + ΦΠΑ, πληρωτέο σε έως και τέσσερις δόσεις (και έκπτωση 20% για προπληρωμή), αυτό το πρόγραμμα αποτελεί επένδυση για το μέλλον σας. Οι διαδραστικές διαλέξεις διασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση του νόμου περί ακινήτων που απαιτείται για την επιτυχία στις εξετάσεις, ξεπερνώντας τις προσδοκίες σας και εξοπλίζοντας σας για μια επιτυχημένη καριέρα.

Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, θα λάβετε:

1. Πρόσβαση σε παρουσιάσεις PowerPoint με όλες τις πληροφορίες και το υλικό για τις εξετάσεις.

2. Κάρτες αναθεώρησης-Revision slides για να διευκολύνουν την επανάληψη πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

3. Εξάσκηση με κουίζ που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις σας

4. Διάλεξη και επεξήγηση για όλους τους τομείς του νόμου που πρέπει να γνωρίζετε για τις εξετάσεις.

5. Δυνατότητα να απαντηθούν οι ερωτήσεις σας κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.

6. Την υποστήριξη και αφοσίωσή μας για να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχετε τους στόχους σας.