Εγγραφή Συμμετέχοντα ως Φυσικό Πρόσωπο σε Σεμινάριο

Οδηγίες για Εγγραφή Συμμετέχοντα ως Φυσικό Πρόσωπο σε Σεμινάριο

Register as a Non-Eligible Participant – For ENG click here

  • Τα βήματα αυτά αφορούν άτομα τα οποία είτε είναι αυτοεργοδοτούμενα, είτε δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες για λήψη χορηγήματος από την ΑνΑΔ, είτε είναι άνεργα, και θέλουν να λάβουν μέρος σε σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Ακολουθώντας το πρώτο βήμα για την εγγραφή ως φυσικό πρόσωπο στο σύστημα ΕΡΜΗΣ, και λαμβάνοντας την έγκριση του λογαριασμού του από την ΑνΑΔ, ο συμμετέχοντας καλείτε να συνδεθεί στην πλατφόρμα ΕΡΜΗΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του.
  • Πατώντας «Είσοδο» (στο πάνω αριστερά μέρος της σελίδας), ο συμμετέχοντας καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του (Αριθμό Μητρώου ΑνΑΔ και κωδικό), τα οποία μπορεί να τα βρει στο email που έχει λάβει από το σύστημα ΕΡΜΗΣ όπου ενημερώνεται ότι έχει εγκριθεί ο λογαριασμός του. Εάν είναι η πρώτη φορά που ο συμμετέχοντας ενώνεται στον λογαριασμό του, το σύστημα ζητά την αλλαγή του κωδικού του και έπειτα την επανασύνδεση του στον λογαριασμό χρησιμοποιώντας τα νέα στοιχεία.
  • Αφού συνδεθεί ο συμμετέχοντας, μπορεί να εγγραφεί σε σεμινάριο επιλέγοντας «Συμμετοχή» στο πρώτο κουτί («Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης) > «Επιλογή Κατηγορίας στο κουτί «Δια βίου μάθηση» > και «Επιλογή Σχεδίου» στο κουτί «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη», όπως φαίνεται στις επόμενες εικόνες.
  • Έπειτα, στη σελίδα που ανοίγει, ο συμμετέχοντας καλείται να αναζητήσει το σεμινάριο που επιθυμεί να εγγραφεί, χρησιμοποιώντας τη μπάρα αναζήτησης κι έπειτα πατά «Ενέργειες».

  • Στη νέα σελίδα που ανοίγει, ο συμμετέχοντας επιλέγει «Αίτηση για συμμετοχή» στο αριστερό μέρος της σελίδας, και μετά καλείται να επιλέξει σε ποια από τις τρεις κατηγορίες εμπίπτει. Στη συνέχεια επιλέγει «Συμπλήρωση Αίτησης» στην εν λόγω κατηγορία και καλείται να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία του, ανεβάζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Με τη συμπλήρωση της αίτησης, ο συμμετέχοντας πατά «Υποβολή» στο πάνω αριστερά μέρος της σελίδας για να καταχωρήσει την αίτηση συμμετοχής του στο πρόγραμμα.
  • Τέλος Διαδικασίας
© Copyright 2024 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd