13
Nov
-
Dates Pending
15
Nov
2024

Οδηγός Διορισμού Εξεταστή σε Εταιρείες στην Κύπρο: Μια Πρακτική Προσέγγιση με Βάση το Μέρος IVΑ του Κεφ.113

FROM
40
120
8 CPD Points
Duration:
8
HOURS
Language:
Ελληνικά
Antonia Argyrou
Apply now
description

COURSE DESCRIPTION

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαδικασίας διορισμού εξεταστή στην Κύπρο, βασιζόμενο στο Μέρος IVΑ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113. Σχεδιασμένο για νομικούς συμβούλους, λογιστές, επιχειρηματίες και εταιρικούς διευθυντές, το σεμινάριο αυτό αναλύει τα βασικά βήματα, τις απαιτήσεις και τις νομικές υποχρεώσεις για τον διορισμό ενός εξεταστή. Παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για την προετοιμασία, την υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση των σχετικών διαδικασιών, προσφέροντας επίσης συμβουλές για την αποφυγή συχνών προβλημάτων και την επίλυση δυσκολιών.

Εγγραφείτε τώρα στο σεμινάριο μας και αποκτήστε πολύτιμες γνώσεις για τον διορισμό εξεταστή στην Κύπρο.

Το σεμινάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων CPD (Continuing Professional Development) για Συμβούλους Αφερεγγυότητας εγγεγραμμένους στο ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και στο Τμήμα Αφερεγγυότητας.

Τι θα μάθετε

 • Κατανόηση του σκοπού και της σημασίας του διορισμού εξεταστή στον σύγχρονο εμπορικό κόσμο.
 • Προϋποθέσεις, διαδικασίες αίτησης και απαιτούμενα έγγραφα για τον διορισμό εξεταστή.
 • Εξουσίες και καθήκοντα των εξεταστών, καθώς και ο ρόλος των αξιωματούχων της εταιρείας.
 • Διαδικασίες εκδόσεως διαταγμάτων δικαστηρίου και επιπτώσεις για πιστωτές και άλλα μέρη.
 • Σύνταξη και διαχείριση των εκθέσεων εξεταστών, αποφυγή συχνών λαθών και πρακτικά παραδείγματα.
 • Διαδικασίες και νομικές προκλήσεις που σχετίζονται με τον διορισμό και τη λειτουργία των εξεταστών.

Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες σας στον τομέα της αφερεγγυότητας και του διορισμού εξεταστών.

READ MORE
CONTENT

course content

Dates and times
Course content
suitable for
COURSE PREVIEW

HAVE A LOOK
INSIDE THE COURSE

details

course details

Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση

Διαδικτυακά μέσω Zoom

Διαδραστικές διαλέξεις μέσω παρουσιάσεων PowerPoint

Μελέτες περιπτώσεων και ανάλυση μέσω ομαδικών συζητήσεων

Πρακτικές ασκήσεις για εφαρμογή νομικών συγκείμενων σε ρεαλιστικά σενάρια

Q&A sessions για εις βάθος κατανόηση

Funding

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

Το κέντρο μας προσφέρει ειδικές τιμές στα άτομα που δεν είναι δικαιούχοι επιχορήγησης.

Οι άνεργοι συμμετέχοντες επωφελούνται της επιχορήγησης αφού πληρούν κάποια κριτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 24 655510.

Admission Requirements

Οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να έχουν γνώσεις για τις εκκαθαρίσεις στην Κύπρο.

Who is this aimed at

 • Νομικοί Σύμβουλοι
 • Corporate Administrators
 • Δικηγόροι
 • Λογιστές και ελεγκτές
 • Οικονομικοί Σύμβουλοι
 • Αξιωματούχοι εταιρειών
 • Εκκαθαριστές

Certificate Awarded

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής μετά την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Coming Soon

More details about this course will be uploaded soon.

INSTRUCTOR

MEET YOUR INSTRUCTOR

Antonia Argyrou

Antonia is a Partner in the Litigation & Dispute Resolution Department of N. Pirilides & Associates LLC.

She undertakes a wide range of high – value civil and commercial matters with an international dimension, with an emphasis on corporate and commercial litigation and arbitration proceedings.

MORE ABOUT INSTRUCTOR
COLLABORATORS

ADDITIONAL INSTRUCTORs

No items found.

frequently asked
questions

QUESTION 01

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

QUESTION 02

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

QUESTION 03

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here.

QUESTION 04

Will I receive the notes for the lesson and have access to recordings?

Yes, you will be given the course materials through an online platform and you will be allowed to download and keep the course materials and specimens for certain courses. Recordings will also be available in the drive for three months.

testimonials

testimonials for this course

The following testimonials are from other professionalis who have attended this course.

No testimonials available for this course at this time.

frequently asked
questions

What is Ermis?

What is HRDA funding?

When is my registration complete?

Will I receive a certificate at the end of the training?

How does course funding work?

Can I review course recordings after the session?

Can I download course notes and materials?

Is it possible to get a copy of the course recordings for personal use?

I am a trainee lawyer - am I funded?

ENROLL NOW

options for all professionals

HRDA

13
Nov
-
Dates Pending
15
Nov
2024
200
40

Οδηγός Διορισμού Εξεταστή σε Εταιρείες στην Κύπρο: Μια Πρακτική Προσέγγιση με Βάση το Μέρος IVΑ του Κεφ.113

8 CPD Points
Duration:
8
HOURS
Language:
Ελληνικά
Antonia Argyrou
apply NOW
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

INDIVIDUAL

13
Nov
Dates Pending
-
15
Nov
2024
200
120
+VAT

Οδηγός Διορισμού Εξεταστή σε Εταιρείες στην Κύπρο: Μια Πρακτική Προσέγγιση με Βάση το Μέρος IVΑ του Κεφ.113

8 CPD Points
Duration:
8
HOURS
Language:
Ελληνικά
Antonia Argyrou
APPLY NOW
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

TEAMS

13
Nov
-
15
Nov
Dates Pending
2024
CUSTOM

Οδηγός Διορισμού Εξεταστή σε Εταιρείες στην Κύπρο: Μια Πρακτική Προσέγγιση με Βάση το Μέρος IVΑ του Κεφ.113

8 CPD Points
Duration:
8
HOURS
Language:
Ελληνικά
Antonia Argyrou
CONTACT US
Close Icon
LET US KNOW
HOW WE CAN HELP

Are you interested in providing legal training for your team? Leave us your contact details and one of our team members will be in touch to discuss further.

Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Thank you! Your request has been submitted and we will contact you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again or contact us via email - info@eltrc.com
© Copyright 2024 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd