20
Jun
-
Dates Pending
28
Jun
2024

Διαπραγμάτευση, μελέτη και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης και μίσθωσης

FROM
100
168
9 CPD Points
Duration:
9
HOURS
Language:
Ελληνικα
Daniela Iatridou
Apply now
description

COURSE DESCRIPTION

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό και επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.


Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιείστε, είναι αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα συναντήσετε μια συμφωνία μίσθωσης κατοικίας ή εμπορίου και για αυτό τον λόγο υπάρχει η ανάγκη κατάρτισης. Για παράδειγμα, μπορεί να κληθείτε από έναν πελάτη να συντάξετε μια τέτοια συμφωνία ή να αναθεωρήσετε μια ήδη υπάρχουσα συμφωνία μίσθωσης. Παράλληλα, μπορείτε να εκπροσωπήσετε έναν επενδυτή που θέλει να αποκτήσει ακίνητα για εμπορικούς σκοπούς. Πιθανότατα, κάποια στιγμή θα σας ζητηθεί να αναθεωρήσετε και να σχολιάσετε μια υφιστάμενη εμπορική σύμβαση συμφωνία μίσθωσης σε σχέση με ένα από τα αποκτηθέντα ακίνητα ή ίσως χρειαστεί να ετοιμάσετε μια τέτοια συμφωνία για μια επερχόμενη μελλοντική αγορά. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκπροσωπήσετε έναν πελάτη που αγοράζει ένα ακίνητο και σκοπεύει να το ενοικιάσει. Ωστόσο, υπάρχει ένας ενοικιαστής στο σπίτι και σας δίνεται μια συμφωνία μίσθωσης για επανεξέταση για να καθοριστεί πότε και πώς μπορεί να εκδιωχθεί ο ενοικιαστής.

Υπάρχει ανάγκη κατάρτισης επειδή οι συμφωνίες μίσθωσης μπορεί να είναι περίπλοκες και κουραστικές τόσο στην προετοιμασία όσο και στη μελέτη και τη σύνταξη. Επίσης, η νομοθεσία και η νομολογία (ειδικότερα όσο αφορά τον Νόμο Περί Ενοικιοστασίου) είναι περίπλοκα. Αυτό το πρόγραμμα αποσκοπεί σε μια γενική αναθεώρηση των συμβάσεων μίσθωσης και τις περίπλοκης νομοθεσίας και την μετάφραση του νόμου από τα δικαστήρια. Παράλληλα το πρόγραμμα θα εμβαθύνει στους απαραίτητους όρους που πρέπει να υπάρχουν σε αυτές τις συμφωνίες (έχοντας υπόψη πρόσφατες αποφάσεις δικαστηρίου) και τα λεπτά ζητήματα και σημεία που μπορούν να προβλέψουν οι επαγγελματίες κατά τη σύνταξη ή επανεξέταση ή διαπραγμάτευση η διαβούλευση μιας συμφωνίας ενοικίου/μίσθωσης.

Επιπρόσθετα, με το τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Συντάσσουν συμβόλαια ενοικίασης
  • Διαχειρίζονται σωστά τους διάφορους κινδύνους διαφωνίας μεταξύ ιδιοκτήτη-ενοικιαστή
  • Εφαρμόζουν διάφορες στρατηγικές για τη διαχείριση διαφορών μεταξύ ιδιοκτήτη-ενοικιαστή
  • Εφαρμόζουν τις σωστές πρόνοιες του Νόμου για τη σύνταξη μιας συμφωνίας
  • Να εφαρμόζουν τους σημαντικούς όρους που πρέπει να περιέχονται εντός του συμβολαίου ενοικιάσεωςREAD MORE
CONTENT

course content

Dates and times
Course content
suitable for
COURSE PREVIEW

HAVE A LOOK
INSIDE THE COURSE

details

course details

Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση

Διαδικτυακά μέσω Zoom

Διαδραστικές διαλέξεις μέσω παρουσιάσεων PowerPoint

Μελέτες περιπτώσεων και ανάλυση μέσω ομαδικών συζητήσεων

Πρακτικές ασκήσεις για εφαρμογή νομικών συγκείμενων σε ρεαλιστικά σενάρια

Q&A sessions για εις βάθος κατανόηση

Funding

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

Οι άνεργοι συμμετέχοντες επωφελούνται της επιχορήγησης αφού πληρούν κάποια κριτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 7008 8871.

Admission Requirements

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι Δικηγόρoi, Νομικοί Σύμβουλοι, Αδειούχοι Κτηματομεσίτες (όπου στα καθήκοντα τους περιλαμβάνει η διαπραγμάτευση ή και διαβούλευση ή και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης/μίσθωσης), Βοηθοί κτηματομεσίτες (όπου στα καθήκοντα τους περιλαμβάνει η διαπραγμάτευση ή και διαβούλευση ή και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης/μίσθωσης), Real Estate Consultants (όπου στα καθήκοντα τους περιλαμβάνει η διαπραγμάτευση ή και διαβούλευση ή και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης/μίσθωσης).

Who is this aimed at

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

1. Δικηγόρους

2. Νομικούς Συμβούλους

3. Αδειούχους Κτηματομεσίτες (όπου στα καθήκοντα τους περιλαμβάνεται η διαπραγμάτευση ή και διαβούλευση ή και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης/μίσθωσης)

4. Βοηθούς κτηματομεσίτες (όπου στα καθήκοντα τους περιλαμβάνεται η διαπραγμάτευση ή και διαβούλευση ή και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης/μίσθωσης)

5. Real Estate Consultants (όπου στα καθήκοντα τους περιλαμβάνεται η διαπραγμάτευση ή και διαβούλευση ή και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης/μίσθωσης)

Certificate Awarded

Με το τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Coming Soon

More details about this course will be uploaded soon.

INSTRUCTOR

MEET YOUR INSTRUCTOR

Daniela Iatridou

Mrs. Daniela Iatridou is a qualified advocate and legal consultant. She obtained her LL.B (Hons) degree from the University of Leicester. She then completed, with distinction, her Legal Practice Course (LPC) while she was awarded her MSc (Master of Science) in Law, Business and Management from the University of Law in Birmingham. Upon successful completion of her training and Cyprus Bar Examinations, she was admitted to the Cyprus Bar Association in 2017.

MORE ABOUT INSTRUCTOR
COLLABORATORS

ADDITIONAL INSTRUCTORs

No items found.

frequently asked
questions

QUESTION 01

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

QUESTION 02

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

QUESTION 03

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here.

QUESTION 04

Will I receive the notes for the lesson and have access to recordings?

Yes, you will be given the course materials through an online platform and you will be allowed to download and keep the course materials and specimens for certain courses. Recordings will also be available in the drive for three months.

testimonials

testimonials for this course

The following testimonials are from other professionalis who have attended this course.

No testimonials available for this course at this time.

frequently asked
questions

Do all of your courses offer verified CPD points?

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

How does course funding work?

Can I download course notes and materials?

What happens if I do not have Ermis portal access?

What is Ermis?

Will you register my CPD points for me?

I am unemployed - Can I join this seminar?

When is my registration complete?

Will I receive a certificate at the end of the training?

ENROLL NOW

options for all professionals

HRDA

20
Jun
-
Dates Pending
28
Jun
2024
280
100

Διαπραγμάτευση, μελέτη και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης και μίσθωσης

9 CPD Points
Duration:
9
HOURS
Language:
Ελληνικα
Daniela Iatridou
apply NOW
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

INDIVIDUAL

20
Jun
Dates Pending
-
28
Jun
2024
280
168
+VAT

Διαπραγμάτευση, μελέτη και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης και μίσθωσης

9 CPD Points
Duration:
9
HOURS
Language:
Ελληνικα
Daniela Iatridou
APPLY NOW
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

TEAMS

20
Jun
-
28
Jun
Dates Pending
2024
CUSTOM

Διαπραγμάτευση, μελέτη και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης και μίσθωσης

9 CPD Points
Duration:
9
HOURS
Language:
Ελληνικα
Daniela Iatridou
CONTACT US
Close Icon
LET US KNOW
HOW WE CAN HELP

Are you interested in providing legal training for your team? Leave us your contact details and one of our team members will be in touch to discuss further.

Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Thank you! Your request has been submitted and we will contact you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again or contact us via email - info@eltrc.com
© Copyright 2024 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd