top of page
Search

Ο Νόμος και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Της Πάμελας Α. Ευαγγέλου

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μόλις άρχισε να μπαίνει σε εφαρμογή όσον αφορά τη χρήση της από δικηγόρους και εντός του νομικού κλάδου. Τι είναι το αντίκτυπο αυτής της τεχνολογίας στο νομικό επάγγελμα; Στα επόμενα χρόνια, θα βρεθούμε στο επίκεντρο μιας επανάστασης στην πρακτική του δικαίου που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης - ιδίως από τους in-houseδικηγόρους. Όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα (email) άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε καθημερινά, η AI θα γίνει πανταχού παρούσα - απαραίτητος υποστηρικτικός βοηθός για σχεδόν κάθε δικηγόρο. Όσοι δεν υιοθετήσουν και αγκαλιάσουν την αλλαγή θα μείνουν πίσω. Όσοι το αγκαλιάσουν τελικά θα ελευθερώσουν χρόνο για να κάνουν τα δύο πράγματα: Να σκέφτονται και να συμβουλεύουν.

Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι λίγο παραπλανητικός, τουλάχιστον όταν πρόκειται για εφαρμογή στον νομικό τομέα. Ίσως μια καλύτερη περιγραφή είναι ο γνωστικός υπολογισμός. Τα γνωστικά εργαλεία ολοκληρώνουν εργασίες που παραδοσιακά πραγματοποιούνται από ανθρώπους, όπου η εστίαση αναζητά μοτίβα δεδομένων, δοκιμή δεδομένων και εύρεση / παροχή αποτελεσμάτων. Ή, όπως θέλω να το σκεφτώ, ένας βοηθός εξαντλητικής έρευνας σε χρόνο και σε επίπεδο που δεν φτάνει ο ανθρώπινος νους.

Στον πυρήνα της, η AI είναι η επιστήμη της διδασκαλίας των υπολογιστών πώς να «μαθαίνουν, να εκλογικεύουν, να αντιλαμβάνονται, να συμπεραίνουν, να επικοινωνούν και να λαμβάνουν αποφάσεις όπως κάνουν οι άνθρωποι» [Tomorrow’s Business Leaders Learn to Work with AI,” The Wall Street Journal, δημοσίευση 30 Νοεμβρίου 2016 (John Simons)]. Ο αρχικός στόχος ονομάζεται μηχανική μάθηση (machine learning), όπου ο υπολογιστής αρχίζει να παίρνει αποφάσεις με ελάχιστο προγραμματισμό. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης (δηλαδή, σύνολα οδηγιών για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων) επιτρέπουν στον υπολογιστή να καθορίσει τους ίδιους τους κανόνες. Με τη μηχανική μάθηση, οι υπολογιστές εξελίσσονται και γίνονται πραγματικά καλύτεροι στα καθήκοντά τους με κάθε εμπειρία.

Θεμελιώδεις για αυτήν τη μάθηση είναι οι τρεις βασικές διαδικασίες για το πώς λειτουργεί η γνωστική πληροφορική: 1) συλλογή πληροφοριών, 2) ανάλυση και προσπάθεια κατανόησης των πληροφοριών και 3) λήψη αποφάσεων βάσει αυτής της κατανόησης [“Cognitive Computing: Under the Hood,” Thomson Reuters “Answers On” Blog, δημοσίευση 27 Ιανουαρίου, 2017 (Bob Arens)]. Όπως όλοι οι δικηγόροι γνωρίζουν από την εμπειρία, αυτή η διαδικασία είναι επαναληπτική και γινόμαστε καλύτεροι όσες περισσότερες φορές αναλαμβάνουμε υποθέσεις - ειδικά αν διορθωθούμε και καθοδηγούμαστε στη δουλειά μας από κάποιον πιο έμπειρο (σαν να είμαστε νέοι δικηγόροι σε δικηγορικό οίκο).

Ο Νόμος αγγίζει κάθε γωνιά του επιχειρηματικού κόσμου. Σχεδόν ό,τι κάνουν οι εταιρείες –πωλήσεις, αγορές, συνεργασίες, συγχωνεύσεις, αναδιοργανώσεις - πραγματοποιούν μέσω νομικά εκτελεστεών συμβάσεων. Η καινοτομία στον τομέα θα πάψει χωρίς ένα καλά ανεπτυγμένο σώμα νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Καθημερινά, είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, ο καθένας μας λειτουργεί στο πλαίσιο του νομικού καθεστώτος και της πιθανότητας δικαστικών διαφορών.

Η μηχανική εκμάθηση και ο Νόμος λειτουργούν σύμφωνα με εντυπωσιακά παρόμοιες αρχές: και οι δύο εξετάζουν ιστορικά προηγούμενα προκειμένου να συνάγουν κανόνες για εφαρμογή σε νέες καταστάσεις. Οι νομικές αποφάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό αξιώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο, την εφαρμογή αυτών των αξιώσεων στα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και την επίτευξη αντίστοιχου συμπεράσματος. Αυτή η μεθοδολογία προσανατολισμένη στη λογική είναι ακριβώς ο τύπος δραστηριότητας στον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί καρποφόρα η ευφυΐα της μηχανικής μάθησης.

Στο πεδίο του δικαίου, ορισμένοι τομείς ξεχωρίζουν ιδιαίτερα για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Στο εξωτερικό έχει ήδη σημειωθεί συναρπαστική πρόοδος στους ακόλουθους τομείς:

Αναθεώρηση συμβολαίου:

Οι συμβάσεις είναι ο πυρήνας του οικονομικού μας συστήματος. Οι επιχειρηματικές συναλλαγές δεν μπορούν να γίνουν χωρίς αυτές. Ωστόσο, η διαδικασία διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης μιας σύμβασης είναι σήμερα επίπονα κουραστική. Οι δικηγόροι της κάθε πλευράς πρέπει να ελέγχουν, να επεξεργάζονται και να ανταλλάσσουν έγγραφα με φαινομενικά ατελείωτες επαναλήψεις (redline). Η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα, καθυστερώντας τις συμφωνίες και εμποδίζοντας τους επιχειρηματικούς στόχους των εταιρειών. Τα λάθη που οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη είναι κοινά - δεν προκαλεί έκπληξη ότι η προσοχή στα λεπτομερή στοιχεία είναι απαραίτητη και οι συμβάσεις μπορεί να έχουν διάρκεια χιλιάδων σελίδων.

Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας. Νεοσύστατες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Lawgeex, Klarity, Clearlaw και LexCheck, εργάζονται προς το παρόν προς αυτό το όραμα. Αυτές οι εταιρείες αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να απορροφήσουν αυτόματα προτεινόμενα συμβόλαια, να τα αναλύσουν πλήρως χρησιμοποιώντας τεχνολογία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) και να προσδιορίσουν ποια τμήματα της σύμβασης είναι αποδεκτά και ποια είναι προβληματικά.

Προς το παρόν, αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με την συμβολή ανθρώπου: δηλαδή, ένας δικηγόρος εξετάζει την ανάλυση της τεχνητής νοημοσύνης και λαμβάνει τελικές αποφάσεις σχετικά με τη γλώσσα συμβολαίου. Όμως, καθώς οι δυνατότητες της NLP προχωρούν, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα μέλλον στο οποίο η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται από άκρο σε άκρο από προγράμματα AI που θα έχουν τη δυνατότητα, εντός προ-προγραμματισμένων παραμέτρων, να καταρτίζουν συμφωνίες.

Ανάλυση Συμβολαίου:

Η διαπραγμάτευση και η υπογραφή μιας σύμβασης είναι μόνο η αρχή. Μόλις τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει συμβόλαιο, μπορεί να αποδειχθεί ένας τεράστιος πονοκέφαλος να παραμείνετε στην κορυφή των συμφωνημένων όρων και υποχρεώσεων. Αυτή η πρόκληση είναι ιδιαίτερα έντονη για μεγάλους οργανισμούς: οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν εκατομμύρια εκκρεμείς συμβάσεις, με χιλιάδες διαφορετικούς αντισυμβαλλομένους, σε πολλά εσωτερικά τμήματα. Σε αξιοσημείωτο βαθμό, οι εταιρείες λειτουργούν σήμερα στο σκοτάδι ως προς τις λεπτομέρειες των συμβατικών τους σχέσεων. Το AI προσφέρει την ευκαιρία να λύσει αυτό το πρόβλημα. Η Kira Systems και η Seal Software είναι δύο εταιρείες τεχνολογίας που κατασκευάζουν τέτοιες πλατφόρμες. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα ξεκλειδώσουν αυτές οι λύσεις είναι πολλές. Ο δικηγόρος θα μπορεί πλέον να παρακολουθεί πιο εύκολα πότε τα συμβόλαια θα είναι προς ανανέωση., να παρακολουθεί τις λεπτομέρειες των υφιστάμενων συμφωνιών, δίνοντάς του/της τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτεί όταν είναι απαραίτητο, και να μπορεί να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες είναι πάντα έτοιμες για M&A και Due Diligence.

Πρόβλεψη δικαστικών αποτελεσμάτων:

Μερικές ομάδες AI δημιουργούν μοντέλα μηχανικής μάθησης για να προβλέψουν τα αποτελέσματα των εκκρεμών υποθέσεων, χρησιμοποιώντας το δικαστικό προηγούμενο και τα συγκεκριμέναγεγονότα της υπόθεσης. Καθώς αυτές οι προβλέψεις θα γίνονται πιο ακριβείς, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πρακτική της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, οι εταιρείες και οι δικηγορικές οίκοι θααρχίζουν να τις χρησιμοποιούν για να σχεδιάσουν προληπτικά τις στρατηγικές τους, να κάνουν ταχύτερες διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς, και εν τέλει να ελαχιστοποιούν τον αριθμό υποθέσεων που θα οδηγούνται ενώπιον δικαστηρίου.

Το Blue J Legal με έδρα το Τορόντο είναι μια νέα εταιρεία που αναπτύσσει μια μηχανή νομικής πρόβλεψης που λειτουργεί με AI, με αρχική εστίαση στη φορολογική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εταιρεία αυτή, η τεχνητή νοημοσύνη της μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα των περιπτώσεων με ακρίβεια 90%.

Νομική έρευνα:

Η νομική έρευνα ήταν ιστορικά μια χρονοβόρα διαδικασία, με φοιτητές νομικής και νεοεισερχόμενους δικηγόρους να αναζητούν μέσω τεραστίων όγκων caselaw για να βρουν σχετικό προηγούμενο. Τις τελευταίες δεκαετίες, με την έλευση του λογισμικού και των προσωπικών υπολογιστών, αυτή η διαδικασία έχει γίνει ψηφιακή. Οι δικηγόροι γενικά διεξάγουν έρευνα χρησιμοποιώντας προγράμματα υπολογιστών όπως το LexisNexis και το Westlaw. Ωστόσο, πέρα ​​από τη στοιχειώδη λειτουργικότητα αναζήτησης, αυτές οι παλαιότερες λύσεις δεν διαθέτουν μεγάλη ευφυΐα.

Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ένα νέο κύμα νέων επιχειρήσεων που επιδιώκει να αξιοποιήσει τις εξελίξεις στο NLP για να μεταμορφώσει τη νομική έρευνα. Εταιρείες όπως το Casetext και το ROSS Intelligence κατασκευάζουν ερευνητικές πλατφόρμες που έχουν πιο εξελιγμένη σημασιολογική κατανόηση των πραγματικών εννοιών των νομικών απόψεων. Αυτές οι πλατφόρμες ξεπερνούν τη μηχανική αντιστοίχιση λέξεων-κλειδιών για την εμφάνιση πραγματικά σχετικού νόμου.

Κλείνοντας, το νομικό επάγγελμα στην Κύπρο έχει δει ελάχιστη καινοτομία τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας διεθνώς. Σήμερα, το Microsoft Word και το email παραμένουν τα κυρίαρχα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι δικηγόροι για την εκτέλεση της εργασίας τους. Αυτό όμως αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών λογισμικών. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, και ιδίως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP), συνεχίζουν να εξελίσσονται, θα ξεκλειδώσουν τεράστιες ευκαιρίες για μετασχηματισμό, αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της πρακτικής της δικαιοσύνης τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Κύπρο.