ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (DE MINIMIS) ΤΟΥ EUROPEAN LEGAL TRAINING CENTER (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔ)

 

1. Προαπαιτείται εγγραφή για συμμετοχή στο σεμινάριο.

 

2. Τηρείται αυστηρά η σειρά των εγγραφών καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων οι οποίες επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ.

 

3. Η συμμετοχή στο σεμινάριο πρέπει να προπληρώνεται για την εξασφάλιση της θέσης σας.

 

4. Τα προγράμματα κατάρτισης και τα σεμινάρια έχουν δικαίωμα να τα παρακολουθήσουν υπάλληλοι από ιδιωτικές επιχειρήσεις, ημικρατικούς οργανισμούς και δημοτικές/κοινοτικές αρχές

 

5. Άτομα που είναι φοιτητές, κυβερνητικοί, αυτοεργοδοτούμενοι ή συνταξιούχοι μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια της ΑνΑΔ, αλλά δεν θα δικαιούνται την επιχορήγηση, θα πρέπει να προσκομήσουν όλο το ποσό του Σεμιναρίου συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της επιχορήγησης.

 

6. Για να έχει δικαίωμα κάποιος να συμμετέχει σε κάποιο από τα επιχορηγημένα προγράμματα της ΑνΑΔ, θα πρέπει να του καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις από τον εργοδότη του, θα πρέπει δλδ να εργάζεται σε εταιρεία/οργανισμό/εμπορική επωνυμία.

 

7. Δικαιούνται τη χορηγία της ΑνΑΔ όσοι είναι άνεργοι (Απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το Γραφείο Εργασίας, διαφορετικά θα πρέπει να πληρωθεί όλο το ποσό)

 

8. Ένας υπάλληλος μπορεί να παρακολουθήσει όσα από τα επιχορηγημένα προγράμματα της ΑνΑΔ επιθυμεί

 

9. Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα επίσημα έντυπα της ΑνΑΔ (Έντυπο 6ΠΕ και Έντυπο ΚΕ2). Τα συγκεκριμένα έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν με email: info@eltrc.com πρίν από την έναρξη του προγράμματος.  Εάν τα έντυπα δεν είναι συμπληρωμένα ορθά ή είναι ελλιπή και εξαιτίας τούτου η ΑΝΑΔ δεν επιχορηγήσει την συμμετοχή σας, τότε ο εργοδότης ή ο συμμετέχοντας αν είναι άνεργος δεσμεύεται να πληρώσει ολόκληρο το αρχικό ποσό του προγράμματος συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της επιχορήγησης.

 

10. Για να διεξαχθεί το σεμινάριο θα πρέπει ο ελάχιστος αριθμός των συμμετοχών να είναι από 6 άτομα και πάνω. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός το σεμινάριο μπορεί να μεταφερθεί σε νέες ημερομηνίες.

 

11. Οι συμμετέχοντες σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΑνΑΔ πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστο 75% του προγράμματος για να καταβληθεί επιχορήγηση από την ΑνΑΔ. Στην περίπτωση που συμμετέχοντας παρακολουθήσει λιγότερο από το 75% του προγράμματος, ο εργοδότης ή ο συμμετέχοντας αν είναι άνεργος, δεσμεύεται να πληρώσει ολόκληρο το αρχικό ποσό του προγράμματος συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της επιχορήγησης.

 

12. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας θα πρέπει να γίνει γραπτή αναφορά μέσω e- mail, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν να ξεκινήσει το πρόγραμμα.