21
Sep
-
01
Oct
2023

Πιστοποιητικό Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών σε Οικογενειακές Διαφορές

FROM
200
700
Duration:
50
HOURS
Language:
Ελληνικά
Dr. Anna Plevri
Apply now
description

COURSE DESCRIPTION

EARLY BIRD DISCOUNTS - ΜΕΧΡΙ 30/06/2023

Με την επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, ο εργοδότης πληρώνει €200+ ΦΠΑ (€190).

Εάν δεν μπορείτε να λάβετε την επιχορήγηση, παρέχουμε έκπτωση στο συνολικό κόστος: €700+ ΦΠΑ με δυνατότητα αποπληρωμής σε δύο δόσεις.

Τίτλος Προγράμματος

Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών σε Οικογενειακές Διαφορές σύμφωνα με τον περί διαμεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές νόμο του 2019 (62(Ι)/2019) και τους εκδοθέντες Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 43 του ν. 62(Ι)/2019 [Κανονισμός 6 των περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμών του 2022 (ΚΔΠ 507/2022)]

Το European Legal Training Center σε συνεργασία με το Dispute Resolution Training by Dr Anna Plevri ανακοινώνει τον δεύτερο κύκλο σεμιναρίων για Διαμεσολαβητές Οικογενειακών διαφορών.

Το πρόγραμμα είναι επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ και εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Στόχος μας:

Στον σχεδιασμό του προγράμματος, το κέντρο μας μαζί με την Δρ. Άννα Πλεύρη δώσαμε έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης όπου οι πρακτικές ασκήσεις θα αποτελούν μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης. Είναι υψίστης σημασίας οι διαμεσολαβητές μας για τις οικογενειακές διαφορές να είναι καλά εκπαιδευμένοι και να έχουν εκπαιδευτεί με τον σωστό τρόπο και με τις πιο σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης.

Γιατί να εγγραφείτε:

Είναι το μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης οικογενειακών διαμεσολαβητών το οποίο:

 • Έχει σχεδιαστεί από λέκτορες πανεπιστημίου και από τους πλέον έμπειρους και ειδικούς εκπαιδευτές και επιστήμονες οικογενειακής διαμεσολάβησης
 • Θα διδαχθεί από έμπειρους εκπαιδευτές διαμεσολάβησης οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό σε οικογενειακές διαφορές και διαμεσολάβηση.
 • Έχει οργανωθεί από την Δρ. Άννα Πλεύρη η οποία είναι εκπαιδεύτρια δικαστών σε θέματα διαμεσολάβησης.
 • Θα σας προετοιμάσει αποτελεσματικά: όχι μόνο απλώς για να αποκτήσετε την δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών αλλά θα σας προετοιμάσει αποτελεσματικά για την οικογενειακή διαμεσολάβηση στην πράξη, βάση εμπειρίας, πρότυπων και πρακτικών από άλλες χώρες της Ευρώπης.
 • Θα παρέχει την δυνατότητα role play - κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την απόκτηση δεξιοτήτων. Ένα πρόγραμμα, το οποίο ευελπιστεί να εκπαιδεύσει διαμεσολαβητές για θέματα που αφορούν οικογενειακές διαφορές, απαιτεί ποιοτική διαμεσολάβηση όπου οι καταρτιζόμενοι να έρθουν σε άμεση και ουσιαστική επαφή με ένα εκπαιδευτή που έχει πρακτική εμπειρία.

Επίσης,

 • οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν πλούσιο υλικό και παρουσιάσεις.
 • στο τέλος θα είναι σε θέση να χειρίζονται υποθέσεις με σιγουριά.
 • θα δοθούν πρακτικές συμβουλές.

Οι εκπαιδευτές μας:

 • Lead Trainer: Δρ. Άννα Πλεύρη:
 • Επίκουρη καθηγήτρια νομικής σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος, Διδάσκουσα στην Εθνική σχολή Δικαστών Ελλάδας, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών, διαμεσολαβήτρια, διαιτητής, συγγραφέας.
 • Σπύρος Λειβαδόπουλος:
 • Διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής με ειδίκευση και μακρά εμπειρία στην εκπαίδευση οικογενειακής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και Ευρώπη, Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής.
 • Μάριος Κωνσταντίνου:
 • Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Κλινικός Ψυχολόγος
 • Γεωργία Ονουφρίου:
 • Δικηγόρος, με εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο και την διδασκαλία οικογενειακού δικαίου, πιστοποιημένη εκπαιδευτής της ΑνΑΔ.

READ MORE
CONTENT

course content

Dates and times
 • pending announcement
Course content

Στόχοι:

Περιγραφή του Προγράμματος

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένας διαμεσολαβητής, λειτουργώντας ως αμερόληπτο τρίτο μέρος, διευκολύνει την επίλυση οικογενειακών διαφορών και υποστηρίζει την εθελοντική συμφωνία των συμμετεχόντων. Ο οικογενειακός μεσολαβητής βοηθά στην επικοινωνία, ενθαρρύνει την κατανόηση και εστιάζει στα ατομικά και κοινά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Ο οικογενειακός διαμεσολαβητής συνεργάζεται με τους συμμετέχοντες για την διερευνήσει των επιλογών τους, να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις και να καταλήξουν στις δικές τους συμφωνίες.


Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι μια πολύτιμη κύρια διαδικασία επίλυσης διαφορών επειδή μπορεί:

(α) να αυξήσει την αυτοδιάθεση των συμμετεχόντων και την ικανότητα τους να επικοινωνούν μεταξύ τους·

(β) προβλέπουν δημιουργικές, εποικοδομητικές επιλύσεις οικογενειακών διαφορών·

(γ) να μειώσει το οικονομικό και συναισθηματικό κόστος που σχετίζεται με τις αντίπαλες μεθόδους για την επίλυση οικογενειακών διαφορών.

Για τις οικογενειακές διαφορές εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 62(Ι)/2019. Κάθε διαμεσολάβηση σε οικογενειακή διαφορά ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης τηρεί ειδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών στο οποίο εγγράφονται πρόσωπα που επιθυμούν να μεσολαβήσουν ως διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου, για να εγγραφούν στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να πραγματοποιήσουν εκπαίδευση 50 ωρών. Αυτό το μάθημα στοχεύει να εκπαιδεύσει υποψήφιους διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς:


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να παρέχει γνώση του νόμου, των βασικών αρχών της διαμεσολάβησης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, την αποφυγή κινδύνου για το σώμα και το μυαλό ενός ατόμου, τη διαδικασία και τις υποχρεώσεις των μερών και του διαμεσολαβητή , τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας και περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση. Οι κανονισμοί ορίζουν ότι το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει 10 ώρες πρακτική άσκηση.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες για να είναι επιτυχημένοι διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων:

 • Ψυχολογία της σύγκρουσης: τι κάνει τους ανθρώπους να αντιδρούν όπως αντιδρούν και πώς αυτό θα επηρεάσει το έργο ως διαμεσολαβητές
 • Οι αρχές της διαμεσολάβησης: πώς η διαμεσολάβηση διαφοροποιείται από άλλους τρόπους επίλυσης διαφορών και πώς να επιλέξετε για μια συγκεκριμένη κατάσταση τη διαμεσολάβηση
 • Αντιμετώπιση αντίστασης: Πώς να αντιμετωπίσετε την αντίσταση και την αναστάτωση κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων
 • Η δομή της διαδικασίας διαμεσολάβησης
 • Οι ευθύνες του διαμεσολαβητή και η σημασία της εμπιστευτικότητας και της αμεροληψίας
 • Προώθηση της πρακτικής σας: πώς θα εφαρμόσετε τις νέες δεξιότητες, πώς να συμμορφώνεστε με τις βέλτιστες πρακτικές και να τηρείτε έναν Κώδικα Δεοντολογίας

Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν τη διαμεσολάβηση με άλλες μορφές επίλυσης διαφορών
 • Προσδιορίζουν τις δεξιότητες και τις ιδιότητες ενός αποτελεσματικού διαμεσολαβητή
 • Κατανοούν τα βασικά θέματα και να εφαρμόζουν δεξιότητες για την εξασφάλιση επαγγελματισμού και ηθικής συμπεριφοράς στη διαμεσολάβηση οικογενειακών διαφορών
 • Ρυθμίζουν και πραγματοποιούν συνεδρίες διαμεσολάβησης οικογενειακών διαφορών

Περιεχόμενο:

 • Διαχειριστούν αποτελεσματικά τη διαδικασία διαμεσολάβησης οικογενειακών διαφορών.
 • Αναπτύξουν και τελειοποιήσετε τεχνικές ερωτήσεις.
 • Αναπτύξουν και βελτιώσετε τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης.
 • Επιλύουν διάφορες συγκρούσεις και διαφορές αποτελεσματικά.
 • Ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες μέσω ουδέτερης γλώσσας προς διευθέτηση διαφορών.
 • Μαθαίνουν τις δεξιότητες για την αντιμετώπιση διαφορών οικογενειακού δικαίου που αφορούν παιδιά και ενδοοικογενειακή βία.
 • Κατανοούν τη συναισθηματική και πρακτική επίδραση του χωρισμού, του διαζυγίου και της οικογενειακής μετάβασης για παιδιά και ενήλικες
 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η ενδοοικογενειακή κακοποίηση επηρεάζει την ικανότητα και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για προστασία από βλάβη.
 • Μεταμορφώσουν τον τρόπο που εσείς και οι άλλοι επικοινωνείτε προφορικά και μη.
 • Συντάσσουν αποτελεσματικά ένα έγγραφο διαμεσολάβησης,
 • Κατανοούν νομικές και ηθικές υποχρεώσεις οικογενειακών διαφορών.
 • Κατανοούν το ήθος της εκπαίδευσης και της μεθοδολογίας μαθημάτων στη διαμεσολάβηση οικογενειακών διαφορών
 • Κατανοούν τη σημασία της Οδηγίας της ΕΕ για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση.
 • Περιγράφουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης οικογενειακών διαφορών σε άλλες χώρες.
 • Κατανοούν πώς ρυθμίζεται η διαμεσολάβηση καθώς και το νομικό πλαίσιο οικογενειακών διαφορών στην Κύπρο.
 • Περιγράφουν τι είναι η διαμεσολάβηση οικογενειακών διαφορών και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 • Κατανοούν τους περιορισμούς στη διαμεσολάβηση οικογενειακών διαφορών
 • Κατανοούν το ρόλο του δικηγόρου των μερών στη διαδικασία διαμεσολάβησης
 • Κατανοούν, περιγράφουν και τηρούν την ηθική βάση και τις βασικές αρχές της οικογενειακής διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Διασφαλίζουν ότι οι διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών είναι σε θέση να εργάζονται μέσα σε ένα ηθικό και επαγγελματικό πλαίσιο.
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες ουδετερότητας και αμεροληψίας και την απαραίτητη ικανότητα.
 • Εξηγούν τη δομή και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.
 • Κατανοούν την απαίτηση εμπιστευτικότητας στη διαδικασία διαμεσολάβησης και πώς να διασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπιστευτικότητα κατά τη διαμεσολάβηση.
 • Κατανοούν και συντάσσουν μια συμφωνία διαμεσολάβησης.
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες για τη σύνταξη του εγγράφου αποτελέσματος της διαμεσολάβησης.
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες καταγραφής πληροφοριών και τεκμηρίωσης κατά τη διαμεσολάβηση.
 • Κατανοούν το ρόλο της πρώτης επαφής με τα μέρη και της διαδικασίας ελέγχου.
 • Κατανοούν τη σημασία της προκαταρκτικής εξέτασης και της αρχικής συνάντησης διαβούλευσης. 20. Αναπτύσσουν δεξιότητες αναφορικά με την έναρξη μιας συνεδρίας διαμεσολάβησης.
 • Αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση.
 • Αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας διαμεσολαβητής οικογενειακών διαφορών για να αντιμετωπίζει περιπτώσεις όπως η οικογενειακή βία κλπ
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες για την αντιμετώπιση παράλογων αιτημάτων.
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες για τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες για να βοηθήσουν τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία.
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες για την καταγραφή της συμφωνίας διαμεσολάβησης
 • Κατανοούν τον ρόλο του διαμεσολαβητή έναντι του νομικού συμβούλου των μερών.
suitable for

Το εξειδικευμένο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Κυπριακής νομοθεσίας, έχει σχεδιαστεί από τους πλέον έμπειρους, ειδικούς εκπαιδευτές και επιστήμονες οικογενειακής διαμεσολάβησης, έτσι δεν παρέχει απλώς την απαιτούμενη κατάρτιση στους εκπαιδευόμενους και τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο οικογενειακών διαμεσολαβητών, αλλά  τους προετοιμάζει αποτελεσματικά για την οικογενειακή  διαμεσολάβηση στην πράξη, βάσει εμπειρίας, προτύπων και πρακτικών από άλλες χώρες της Ευρώπης.

 • Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν  στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Το σεμινάριο αυτό επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.
 • Σημειώνεται ότι θα δοθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.– Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 28
 • Έμπειροι Διαμεσολαβητές Οικογενειακών Διαφορών και Δικηγόροι
COURSE PREVIEW

HAVE A LOOK
INSIDE THE COURSE

details

course details

Methodology

Οι συμμετέχοντες χρειάζονται την ζωντανή παρατήρηση και την ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή – έναν έμπειρο διαμεσολαβητή οικογενειακών διαφορών – προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες στο απαιτούμενο επίπεδο.

Η μεθοδολογία του μαθήματος έχει ως εξής:

 • Ζωντανή εκπαίδευση
 • Διάλεξη και συζήτηση
 • Ομαδικές ασκήσεις
 • Δραστηριότητες μικρών ομάδων
 • Συνεδρίες εξάσκησης με προσομοιωμένο υλικό υπόθεσης
 • Μελέτες πραγματικών περιπτώσεων

Funding

Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε και επιχορηγείται η συμμετοχή υπαλλήλων εταιρειών.

Το αρχικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 1400 ευρώ + ΦΠΑ.

DISCOUNT

1000 ευρώ + Φ.Π.Α. Με την επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, ο εργοδότης πληρώνει €200+ ΦΠΑ (€190).

Εάν δεν μπορείτε να λάβετε την επιχορήγηση, παρέχουμε έκπτωση στο συνολικό ποσό όπως αναφέρετε πιο κάτω, €700+ ΦΠΑ με δυνατότητα αποπληρωμής σε τρείς δόσεις.

Admission Requirements

Για να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες πρέπει:

 • 1. Να κατέχουν πτυχίο Νομικής, Ψυχολογίας ή κοινωνικής εργασίας
 • 2. Να είναι εγγεγραμμένοι σε αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα
 • 3. Να ασκούν το επάγγελμα τους για τουλάχιστον 1 έτος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό
 • 4. Ζουν στην Κύπρο τα τελευταία 2 χρόνια
 • 5. Να μην έχουν εργαστεί στο δημόσιο τομέα, με οποιαδήποτε ιδιότητα τα τελευταία 2 χρόνια
 • 6. Να μην έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρό έγκλημα
 • 7. Να έχουν τη σχετική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

Who is this aimed at

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Δικηγόρους
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικούς Λειτουργούς

Certificate Awarded

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

Αυτό το πιστοποιητικό θα αναφέρει ότι:


1. Ο συμμετέχων έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση 50 ωρών,

2. Ότι το σεμινάριο ήταν εγκεκριμένο και χρηματοδοτήθηκε από τον Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
3. Το Πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης.

Coming Soon

More details about this course will be uploaded soon.

INSTRUCTOR

MEET YOUR INSTRUCTOR

Dr. Anna Plevri

Dr. Anna Plevri achieved a law degree from the Aristoteleon University in Thessaloniki. She then went on to achieve two Masters Degrees, one from Aristoteleon University with a specialism in Civil Procedure and another from the University of Thrakis with a specialism in international relations, law and arbitration (amongst others). Dr. Plevri then went on to achieve a PHD titled «Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη». Dr. Plevris is also a qualified lawyer in both Cyprus and in Greece. Dr. Plevris is also a highly regarded academic.

MORE ABOUT INSTRUCTOR
COLLABORATORS

ADDITIONAL INSTRUCTORs

No items found.

frequently asked
questions

QUESTION 01

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

QUESTION 02

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

QUESTION 03

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here.

QUESTION 04

Will I receive the notes for the lesson and have access to recordings?

Yes, you will be given the course materials through an online platform and you will be allowed to download and keep the course materials and specimens for certain courses. Recordings will also be available in the drive for three months.

testimonials

testimonials for this course

The following testimonials are from other professionalis who have attended this course.

Tereza Pendondgis
Advocate/Partner Kitromilidou, Psillidou & Co LLC
May 29, 2023
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης - Οικογενειακή Διαμεσολάβηση Πολύ διαδραστικό και ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η κα. Πλεύρη σπουδαία εκπαιδεύτρια με μεταδοτικότητα που πραγματικά δεν μεταφέρει απλά πληροφορίες αλλά εμπειρίες. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε δύο διαφορετικούς τύπους διαμεσολάβησης που το έκανε πολύ πιο ενδιαφέρον και παραγωγικό.
Αντάρτης Νικόλας
Κοινωνικός Λειτουργός
May 30, 2023
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους διοργανωτές, συντονιστές και φυσικά στους εκπαιδευτές του προγράμματος. Αποτελεί ένα πρόγραμμα πλούσιο σε θεματολογία, υλικό και παραδείγματα με προσομοιώσεις. Η Δρ. Άννα Πλεύρη είναι μια εξαιρετική εκπαιδευτικός που με την αστείρευτη της ενέργεια και μεταδοτικότητα σε καθηλώνει αλλά συνάμα σε κρατάει σε εγρήγορση καθ’ όλη της διάρκεια της εκπαίδευσης χωρίς να είναι κουραστική. Είναι μεγάλη γνώστης του αντικειμένου που εκπαιδεύει προσφέροντας εκτός από την θεωρία πλούσια παραδείγματα για κατανόηση. Θερμές ευχαριστίες στην Γεωργία Ονουφρίου καθώς επίσης στη Νατάσα Τηλεμάχου, διοργανωτές αλλά και συντονιστές στο κέντρο εκπαίδευσης που ασταμάτητα και ακούραστα βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος για να βοηθήσουν τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων αλλά και άμεση διευθέτηση προβλημάτων. Το συστήνω ακράδαντα το πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Διαμεσολαβητών σε οικογενειακές διαφορές σε Επαγγελματίες Δικηγόρους, Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς. Θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την διεκπεραίωση άμεσα, ειρηνικά και αποτελεσματικά μεγάλες οικογενειακές διαφορές που δικαστικά θα χρειαζόταν χρόνος, κόστος και ψυχολογική πίεση των μερών μεταξύ τους. Και πάλι μεγάλες ευχαριστίες σε όλους όσου βοήθησαν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
Myrianthi Arkadiou
Advocate, Artemiou Pieri & Associates LLC
May 30, 2023
Πρόγραμμα: Οικογενειακή Διαμεσολάβηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ νέου για το εξαιρετικό σεμινάριο που διοργανώσατε και είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω. Αναμφισβήτητα το σεμινάριο ήταν υψηλού επιπέδου , άψογα οργανωμένο και εύστοχο. Οι γνώσεις , το υλικό , οι πληροφορίες και η εκπαίδευση που έχουμε λάβει από το σεμινάριο ήταν πέραν των προσδοκιών μου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζει να δοθούν στην κ. Άννα Πλεύρη, η οποία ήταν άριστη, άμεση και εξαιρετική ως εκπαιδεύτρια. Επιπλέον η μεταδοτικότητα της ήταν ουσιαστική και δεν αρκέστηκε σε μια επιφανειακή αναφορά. Η εκπαίδευση που λάβαμε από το σεμινάριο ήταν ολοκληρωμένη και σίγουρα επαρκής για να μπορούμε να ξεκινήσουμε ως Διαμεσολαβητές. Τέλος να ευχαριστήσω θερμά την Γεωργία και την Νατάσα για την ευγένεια και την άμεση βοήθεια που παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Θα είναι ιδιαίτερη χαρά μου να παρακολουθήσω και άλλα σεμινάρια που διοργανώνεται αφού είμαι πλέον σίγουρη για την ποιότητα των υπηρεσιών σας.

frequently asked
questions

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

Do you offer any discounts?

Yes, discounts are available for those participants not entitled to HRDA subsidy (for subsidized courses)

What is Ermis?

ERMIS is the new digital platform of the HRDA which covers all operational needs and services by the HRDA using modern information communication technologies while reducing bureaucracy and operational/administrative costs. The digital portal provides easy access to all schemes and systems operated by the HRDA, with simple, user-friendly procedures, guiding the user through the registration process as well as the submission of applications, their processing and progress monitoring, including the payment of subsidies.

At this stage, the digital portal allows external users to register as an entity (physical person, legal entity, consortium, government body), under each user’s particular status (employer, trainer of vocational training, vocational training facility, vocational training centre and centre for assessment of vocational
qualifications).

What is HRDA funding?

When you join a seminar that is HRDA accredited and funded, you are able to be funded for up to 80% of the course fee. When a course is accredited by HRDA, it means that the course has been examined for its quality and structure. The Human Resource Development Authority of Cyprus (HRDA) sets maximum subsidy levels. Maximum subsidy levels are calculated as follows: maximum subsidy level= number of employees x duration of training programme x hourly subsidy per participant. In fact, for level 2 courses, the HRDA subsidizes 17 euros per hour per employee and for level 1 courses 12 euros per hour per employee. Contact us to find out if you are eligible for funding and for information on our funded courses.

How does course funding work?

Every employer in Cyprus is obliged by law to contribute 0,5% of their total payroll costs to the fund (the law allows to set up a rate of up to 1%). The rate is the same for all contributors (all companies except government organisations and self-employed). The money is collected via the social insurance
mechanism.

In order to register for a course, your employer should apply to our training centre to register for the course, using the enrol now button on the course page. Once we receive your application, we will contact you to confirm your status on the ERMIS platform of the HRDA. We will guide you through the application process to enable you to register on the ERMIS platform for the course you are interested in.

We will then approve your application from the ERMIS portal and then confirm your registration. Once the course is completed, we will apply to the HRDA to receive your funding for the course in question. We receive your funding directly from the HRDA.

The maximum hourly grants are as follows:


Level 1: 12€/hour/person, Level 2: 17€/hour/person.

The two levels of participants are defined as: - Level of participants 1: a) for technical skills and knowledge: key personnel as craftsmen, laborers, clerical staff, service employees; b) personal skills: key personnel such as craftsmen, laborer’s, clerical staff, service employees, supervisory/managerial staff - Level of participants 2: a) specialized professionals/technical knowledge and skills: technical/science/ supervisory/managerial staff; b)supervisory/managerial knowledge and skills: supervisory/managerial staff; c) specialized/innovative topics: managerial and scientific staff.

Following the de minimis aid Council Regulation 1407/2013, a company cannot receive more than €200,000 in a three-year time horizon. If you have received more than this amount you will not be eligible for funding and will be called to pay the full amount of the course fee.

In order to receive funding you should visit our Terms and Conditions for receiving HRDA funding and read them carefully. Participants should also follow the instructions of the Center and the trainer alike.

Failure to follow instructions or if you do not satisfy the criteria can result in you not being funded for a course and subsequently not receiving the funding. You or your employer are responsible for ensuring that you will receive the funding for your participation in a course.

ENROLL NOW

options for all professionals

HRDA

21
Sep
-
01
Oct
2023
1400
200

Πιστοποιητικό Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών σε Οικογενειακές Διαφορές

Duration:
50
HOURS
Language:
Ελληνικά
Dr. Anna Plevri
apply NOW

INDIVIDUAL

21
Sep
-
01
Oct
2023
1400
700

Πιστοποιητικό Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών σε Οικογενειακές Διαφορές

Duration:
50
HOURS
Language:
Ελληνικά
Dr. Anna Plevri
apply now

TEAMS

21
Sep
-
01
Oct
2023
CUSTOM

Πιστοποιητικό Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών σε Οικογενειακές Διαφορές

Duration:
50
HOURS
Language:
Ελληνικά
Dr. Anna Plevri
CONTACT US
Close Icon
LET US KNOW
HOW WE CAN HELP

Are you interested in providing legal training for your team? Leave us your contact details and one of our team members will be in touch to discuss further.

Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Thank you! Your request has been submitted and we will contact you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again or contact us via email - info@eltrc.com
© Copyright 2023 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd