21
Feb
-
03
Apr
2024

Οικογενειακό Δίκαιο: Δεξιότητες, Διαδικασία και Εφαρμογή

FROM
120
420
15 Verified CPD Points
Duration:
24
HOURS
Language:
Ελληνικα
Laris Vrahimis
Apply now
description

COURSE DESCRIPTION

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό και επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.


Στόχοι σεμιναρίου:


Σκοπός του σεμιναρίου δεν είναι να βοηθήσει του καταρτιζόμενους αναφορικά με τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις στην πτυχή του οικογενειακού δικαίου, αλλά να προσφέρει τις ανάλογες τεχνικές και τις εξελιγμένες μεθόδους αντιμετώπισης οικογενειακών θεμάτων που αποτελούν ένα ευαίσθητο ζήτημα που χρήζει σημαντικής προσοχής κατά τον χειρισμό των υποθέσεων αυτών.


Το σεμινάριο, αποσκοπεί κυρίως στο να φέρει σε επαφή τους καταρτιζόμενους με την πρακτική αντιμετώπιση των θεμάτων που διαπραγματεύεται μέσα από βιωματικές αναφορές στη δικαστηριακή εμπειρία και την κρατούσα νομολογία βασιζόμενοι και στις νέες τροποποιήσεις του νόμου το 2023 στον Περί Γάμου Νόμο (104/30), τον Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο (23/90), τον περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμο (22/90) και το άρθρο 111 του Συντάγματος.


Συγκεκριμένα με το τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν τις διαδικασίες διαζυγίου εφαρμόζοντας τις σωστές πρόνοιες του Νόμου και θα είναι σε θέση να συντάσσουν αιτήσεις διαζυγίων καθώς και όλες τις σχετικές δικαστικές αιτήσεις.
 • Συμβουλεύουν σωστά τον πελάτη, αναλύοντας τα δικαιώματα των μερών και επεξηγώντας τα δικαιώματα σε περιπτώσεις γονικής μέριμνας.
 • Διαχειρίζονται σωστά υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται παιδιά.
 • Χειρίζονται υποθέσεις Γονικής Μέριμνας αλλά και αιτήσεις που αφορούν διατροφή.
 • Χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν περιουσία,
 • Να συντάσσουν αιτήσεις που αφορούν περιουσιακές διαφορές και να προετοιμάζονται για ακροαματική διαδικασία.

Γιατί να παρακολουθήσεις το σεμινάριο αυτό;


 • Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με θέματα διαζυγίου, γονικής μέριμνας, διατροφή και περιουσιακές διαφορές.
 • Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται από έμπειρη δικηγόρο με μακροχρόνια πείρα στο χειρισμό οικογενειακών υποθέσεων.
 • Θα δοθούν παραδείγματα βασικών προνοιών, παραδείγματα δικαστικών αιτήσεων και συμφωνιών περιουσιακών διαφορών και θα συζητηθούν σενάρια περιπτώσεων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων σε πρακτική βάση.
 • Το σεμινάριο είναι πρακτικό και όχι θεωρητικό ή ακαδημαϊκό.

READ MORE
CONTENT

course content

Dates and times

21/02: 17:00 – 20:15

28/02: 17:00 – 20:15

06/03: 17:00 – 20:15

13/03: 17:00 – 20:15

20/03: 17:00 – 20:15

27/03: 17:00 – 20:15

28/03: 16:00 – 19:15

29/03: 16:00 - 19:15

Course content

Περιεχόμενο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:Διαζύγιο 1- Best practice


 • Γνωριμία
 • Πως ο δικηγόρος χειρίζεται και θέτει τη σχέση του με τον πελάτη σε υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου
 • Η υπόθεση του αιτητή - περιληπτικά
 • Η πρώτη συνάντηση με τον πελάτη - τι πρέπει να ερωτηθεί και ποια έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να ζητηθούν.
 • Δεξιότητες για να θέσεις όρια και διαχειρίζοντας τις προσδοκίες του πελάτη
 • Διερεύνηση μη δικαστικών επιλογών.
 • Η διαδικασία αίτησης διαζυγίου
 • Αναγνώριση δικαιοδοσίας - πρακτικά τι πρέπει να προσέξουμε.
 • Πρακτικές συμβουλές για την σύνταξη της αίτησης διαζυγίου
 • Σύνταξη αιτήσεων κατά την δικαστική διαδικασία: ex parte και by summons.
 • Πρακτικές συμβουλές για αντιμετώπιση των αντίδικων.


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαζύγιο 2- Best practice


 • Η υπόθεση του καθ' ου η αίτηση
 • Η πρώτη συνάντηση με τον πελάτη - πρακτικές τακτικές.
 • Αμφισβήτηση δικαιοδοσίας.
 • Πρακτικές συμβουλές για την σύνταξη δικογράφων.
 • Μπορείς να αντιπροσωπεύσεις και τα δύο μέρη; - πρακτικές συμβουλές για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Eφαρμόζοντας τη διαδικασία διαζύγιου σε Θρησκευτικό γάμο – practical steps.
 • Η επίδοση εντός και εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας - πρακτική διαδικασία.
 • Ερωτήσεις και σενάρια για εμπέδωση δεξιοτήτων και ρόλων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Γονική Μέριμνα – best practice


 • Εισαγωγή στον νόμο Περί σχέσεων γονέων και τέκνων νόμος του 1990 Ν.216/1990
 • Είδη γονικής μέριμνας (από κοινού και αποκλειστική κτλ) - Διαχωρίζοντας τις επιλογές.
 • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών - συμβουλές δικηγόρου προς τον πελάτη του.
 • Πως να χειριστείτε τις προσδοκίες του πελάτη σας.
 • Αναγνωρίζοντας και εφαρμόζοντας το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού κατά την πρώτη συνάντηση με τον πελάτη/πελάτιδα.
 • Οι έννοιες κατοχής γονικής μέριμνας, φύλαξης, χώρος διαμονής - διαχωρίζοντας την σημασία.
 • Επεξηγώντας τα δικαιώματα του γονέα που δεν κατέχει τη γονική μέριμνα ή που ασκείται από κοινού.
 • Καθορίζοντας την επικοινωνία.
 • Ποιος είναι στα μάτια του νόμου και του Δικαστηρίου κατάλληλος γονέας για την ανάθεση - πρόσφατες νομολογιακές αρχές – ποια τα στοιχεία που πρέπει να ζητούνται και αποδεικνύονται.
 • Λαμβάνοντας υπόψη και τα δικαιώματα τρίτων
 • Πως διαχειριζόμαστε υποθέσεις που εμπλέκουν ανήλικα
 • Ερωτήσεις και σενάρια


ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Γονική Μέριμνα – best practice


 • Η σύνταξη αιτήσεων για το δικαστήριο - tips, tricks and samples.
 • Συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας - πρακτικά τι γίνεται.
 • Σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το χειρισμό της υπόθεσης και πως θα εξετάσει το Δικαστήριο.
 • Προετοιμασία για την ακροαματική διαδικασία.
 • Η έκδοση απόφασης και δεξιότητες για εφαρμογή της απόφασης – practical considerations.
 • Τι μπορεί να κάνει ο δικηγόρος σε περίπτωση παρακοής διατάγματος και ποια τα επόμενα βήματα
 • Υπερασπίζοντας τον γονέα που διαμένει Κύπρο, όταν ο άλλος γονέας διαμένει στο εξωτερικό.
 • Βήματα για τον παραμερισμό απόφασης.
 • Ερωτήσεις και σενάρια


ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Διατροφή – best practice


 • Πως εκτιμούμε το ύψος της διατροφής που θα αιτηθούμε,λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες νομολογιακές αρχές.
 • Η πρώτη συνάντηση με τον πελάτη
 • Tips, Tricks and samples για την σύνταξη αίτησης διατροφής.
 • Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες στην εφαρμογή απόφασης διατροφής.
 • Διατροφή σε υποθέσεις όπου ο ένας γονέας δεν εργάζεται και ο άλλος εργάζεται και είναι οικονομικά ευκατάστατος.
 • Ποια στοιχεία και ποιο το αποδεικτικό υλικό για τον καθορισμό του ποσού-ύψους διατροφής στο Δικαστήριο.
 • Οι επιλογές που έχετε όταν υπάρξει παρακοή διατάγματος.
 • Πρακτικά – ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας και πως μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους.
 • Μελέτη περιπτώσεων, ερωτήσεις και σενάρια


ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Περιουσιακές Διαφορές 1 – best practice


 • Αναγνωρίζοντας και εφαρμόζοντας τι είναι περιουσία, με ποιο τρόπο αποκτήθηκε και ποια χρονική στιγμή - γιατί και πώς.
 • Πως να καταλήξετε στο μερίδιο συνεισφοράς των μερών αναφορικά με την περιουσία
 • Μπορεί να θεωρηθεί η προίκα ως περιουσιακή διαφορά;
 • Το μαχητό τεκμήριο του 1/3 και πότε αυξάνεται ή μειώνεται; Αξιολόγηση πριν την καταχώρηση της αίτησης στο Δικαστήριο.
 • Εφαρμόζοντας το νόμο σε περιπτώσεις ζευγαριών με τέκνα.
 • Πιθανές λύσεις και συμβουλές για τον διαχωρισμό περιουσίας
 • Εφαρμόζοντας τη διαδικασία εξωδικαστηριακής επίλυσης.
 • Μελέτη περιπτώσεων όπου υπάρχει χρέος/η του ζεύγους και πως αντιμετωπίζονται και υπολογίζονται αυτά.


ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Περιουσιακές Διαφορές 2 – best practice


 • Σύνταξη αίτησης περιουσιακών διαφορών αιτητή - tips tricks and samples
 • Σύνταξη Υπεράσπισης – tips, tricks and samples
 • Σύνταξης απάντησης στην Υπεράσπιση και Ανταπαίτηση- tips, tricks and samples.
 • Ποια μαρτυρία είναι κρίσιμη κατά την ακροαματική διαδικασία.
 • Έκδοση απόφασης – βήματα για την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου.
 • Τι γίνεται όταν υπάρχει παρακοή διατάγματος και ποια τα επόμενα βήματα;
 • Ιδιωτικές συμφωνίες περιουσιακών διαφορών, εκτός Δικαστηρίου: τι πρέπει να προσέξετε – η Νομολογία και η θέση των Δικαστηρίων σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες.
 • Σύνταξη συμφωνιών περιουσιακών διαφορών - tips, tricks and samples.
 • Ερωτήσεις, Σενάρια και μελέτη περιπτώσεων


ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά την επίλυση οικογενειακών διαφορών


 • Η συναισθηματική πτυχή των οικογενειακών διαφορών
 • Μελέτη περίπτωσης και ομαδική συζήτηση
 • Αναπτύσσοντας μια σχέση εμπιστοσύνης
 • Πως να προετοιμαστείτε για την υπόθεση - με ποια σειρά και βάζοντας ποιες προτεραιότητες.
 • Παραπομπή του πελάτη σε υπηρεσίες υποστήριξης
 • Μελέτη περίπτωσης και ομαδική συζήτηση
 • Στρατηγικές για λήψη βασικών πληροφοριών από τον πελάτη
 • Στρατηγικές για τη διαχείριση του πελάτη σας, συμπεριλαμβανομένων των δύσκολων πελατών και των πελατών με ειδικές προκλήσεις
 • Μελέτη περίπτωσης και συζήτηση.
 • Πώς να αξιολογήσετε επιλογές για συναινετική επίλυση: μάθετε πώς να προσδιορίζετε τι πραγματικά θέλει και τι χρειάζεται ο πελάτης σας. Συμμετοχή σε προσομοιωμένη διαπραγμάτευση.
 • Επιτυχημένες στρατηγικές κατά την δικαστηριακή διαδικασία: πώς να δώσετε στο Δικαστήριο αυτό που χρειάζεται.
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Ερωτήσεις
 • Επιβεβαίωση των στόχων του προγράμματος.
suitable for

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Δικηγόροι
 • Νομικοί σύμβουλοι
COURSE PREVIEW

HAVE A LOOK
INSIDE THE COURSE

details

course details

Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση

Διαδικτυακά μέσω Zoom

Διαδραστικές διαλέξεις μέσω παρουσιάσεων PowerPoint

Μελέτες περιπτώσεων και ανάλυση μέσω ομαδικών συζητήσεων

Πρακτικές ασκήσεις για εφαρμογή νομικών συγκείμενων σε ρεαλιστικά σενάρια

Q&A sessions για εις βάθος κατανόηση

Funding

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

Το κέντρο μας προσφέρει ειδικές τιμές στα άτομα που δεν είναι δικαιούχοι επιχορήγησης.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε πιο κάτω.

Admission Requirements

Θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι δικηγόροι ή ασκούμενοι δικηγόροι

Who is this aimed at

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Δικηγόροι
 • Νομικοί σύμβουλοι

Certificate Awarded

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής μετά την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Coming Soon

More details about this course will be uploaded soon.

INSTRUCTOR

MEET YOUR INSTRUCTOR

Laris Vrahimis

Laris Vrahimis graduated from University College London in 1987 and is qualified as a Barrister at Law of England and Wales since 1990. He is considered a leading expert in Cyprus Family Law. He teaches Family and Succession Law at the University of Cyprus. He is also an examiner for Family Law for Cyprus's Legal Council and heads the Family Law Committee of the Cyprus Bar Association. He regularly appears before parliamentary committees on consultations regarding family law.

MORE ABOUT INSTRUCTOR
COLLABORATORS

ADDITIONAL INSTRUCTORs

Kyriakos Karatsis
Advocate - Legal Consultant, Legal Trainer
LEARN MORE

frequently asked
questions

QUESTION 01

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

QUESTION 02

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

QUESTION 03

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here.

QUESTION 04

Will I receive the notes for the lesson and have access to recordings?

Yes, you will be given the course materials through an online platform and you will be allowed to download and keep the course materials and specimens for certain courses. Recordings will also be available in the drive for three months.

testimonials

testimonials for this course

The following testimonials are from other professionalis who have attended this course.

No testimonials available for this course at this time.

frequently asked
questions

Do I have to be a lawyer to attend your seminars?

No, you do not have to be a lawyer to attend our seminars. However, if the course is HRDA accredited, we must review your CV to ensure that you are able to attend the course that has been accredited.

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here

Do you offer any discounts?

Yes, discounts are available for those participants not entitled to HRDA subsidy (for subsidized courses)

Can I download course notes and materials?

No, course notes and materials are not available for download. We take the security and integrity of our course content seriously, and access to course materials is restricted to registered participants who are actively enrolled in our programs. This policy helps protect our intellectual property and ensures a high-quality learning experience for all students.

What if I apply for funding and then am rejected by the HRDA?

In order to receive funding the student/employee must be present at his desk, on his own computer with a working camera. Cameras must remain on throughout the seminar. The student must also have a working microphone.  Should the student/employee not attend the seminar 75%, not have the camera on during the sessions, not have a working microphone or not follow instructions regarding the use of the online ERMIS Register he/she will not be eligible for funding and ELTC may request payment of the full fee from the employer.

What is Ermis?

ERMIS is the new digital platform of the HRDA which covers all operational needs and services by the HRDA using modern information communication technologies while reducing bureaucracy and operational/administrative costs. The digital portal provides easy access to all schemes and systems operated by the HRDA, with simple, user-friendly procedures, guiding the user through the registration process as well as the submission of applications, their processing and progress monitoring, including the payment of subsidies.

At this stage, the digital portal allows external users to register as an entity (physical person, legal entity, consortium, government body), under each user’s particular status (employer, trainer of vocational training, vocational training facility, vocational training centre and centre for assessment of vocational
qualifications).

What is HRDA funding?

When you join a seminar that is HRDA accredited and funded, you are able to be funded for up to 80% of the course fee. When a course is accredited by HRDA, it means that the course has been examined for its quality and structure. The Human Resource Development Authority of Cyprus (HRDA) sets maximum subsidy levels. Maximum subsidy levels are calculated as follows: maximum subsidy level= number of employees x duration of training programme x hourly subsidy per participant. In fact, for level 2 courses, the HRDA subsidizes 17 euros per hour per employee and for level 1 courses 12 euros per hour per employee. Contact us to find out if you are eligible for funding and for information on our funded courses.

Do all of your courses offer verified CPD points?

This programme may be approved for CPD Points. Eligibility criteria and CPD Points are verified directly by your association, regulator or other bodies which you hold membership.

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

Do you only have seminars for lawyers?

No, we are consistently updating our seminar library. We offer courses to paralegals, corporate administrators, accountants, compliance officers etc. The law is all-encompassing, and many professionals find the contents of our courses useful for their work. We also offer courses to people who are unemployed or looking to change professions. You should contact us to discuss which courses are right for you depending on your experience and professional goals.

What happens if I do not have Ermis portal access?

If you do not have Ermis portal access unfortunately you will not be able to participate in an HRDA-funded course. You will however, be able to participate in a course that is not HRDA accredited.

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

How does course funding work?

Every employer in Cyprus is obliged by law to contribute 0,5% of their total payroll costs to the fund (the law allows to set up a rate of up to 1%). The rate is the same for all contributors (all companies except government organisations and self-employed). The money is collected via the social insurance
mechanism.

In order to register for a course, your employer should apply to our training centre to register for the course, using the enrol now button on the course page. Once we receive your application, we will contact you to confirm your status on the ERMIS platform of the HRDA. We will guide you through the application process to enable you to register on the ERMIS platform for the course you are interested in.

We will then approve your application from the ERMIS portal and then confirm your registration. Once the course is completed, we will apply to the HRDA to receive your funding for the course in question. We receive your funding directly from the HRDA.

The maximum hourly grants are as follows:


Level 1: 12€/hour/person, Level 2: 17€/hour/person.

The two levels of participants are defined as: - Level of participants 1: a) for technical skills and knowledge: key personnel as craftsmen, laborers, clerical staff, service employees; b) personal skills: key personnel such as craftsmen, laborer’s, clerical staff, service employees, supervisory/managerial staff - Level of participants 2: a) specialized professionals/technical knowledge and skills: technical/science/ supervisory/managerial staff; b)supervisory/managerial knowledge and skills: supervisory/managerial staff; c) specialized/innovative topics: managerial and scientific staff.

Following the de minimis aid Council Regulation 1407/2013, a company cannot receive more than €200,000 in a three-year time horizon. If you have received more than this amount you will not be eligible for funding and will be called to pay the full amount of the course fee.

In order to receive funding you should visit our Terms and Conditions for receiving HRDA funding and read them carefully. Participants should also follow the instructions of the Center and the trainer alike.

Failure to follow instructions or if you do not satisfy the criteria can result in you not being funded for a course and subsequently not receiving the funding. You or your employer are responsible for ensuring that you will receive the funding for your participation in a course.

How can I access course materials and resources?

Registered participants will receive access to our course materials and resources through our online learning platform. These materials are designed to complement the live sessions and help you reinforce your understanding of the topics covered. If you have any questions or encounter any difficulties accessing these materials, please reach out to our support team, and they will be happy to assist you.

Will you register my CPD points for me?

Yes, our admin team will make sure that your CPD points are registered with the Cyprus Bar Association immediately after the end of the seminar.

I am unemployed - Can I join this seminar?

Unemployed persons can join this course for free, provided that they have secured a referral from the Department of Labor (ΔΥΑ) for participation in a training program, with a start date of validity that is either prior to the start date of the training program or within 25% of the duration of the training program. Also, they must have obtained from the ΔΥΑ a form for the renewal of the unemployment registration (ES19), which confirms that they were unemployed at the start of the program. Additionally, they must not have already participated in two (2) training programs subsidized by the Human Resource Development Authority (ΑνΑΔ) within the same calendar year, as part of the Scheme, while they must meet any minimum requirements of the training program specification in terms of education level or experience, or in terms of specific skills that the candidates must possess. The registration process is complete once all the necessary forms are uploaded in the ERMIS portal.

When is my registration complete?

Your registration will be complete once you enrol on the course in the ERMIS portal, having followed all the required the steps.

ENROLL NOW

options for all professionals

HRDA

21
Feb
-
03
Apr
2024
600
120

Οικογενειακό Δίκαιο: Δεξιότητες, Διαδικασία και Εφαρμογή

15 Verified CPD Points
Duration:
24
HOURS
Language:
Ελληνικα
Laris Vrahimis
apply NOW

INDIVIDUAL

21
Feb
-
03
Apr
2024
600
420
+VAT

Οικογενειακό Δίκαιο: Δεξιότητες, Διαδικασία και Εφαρμογή

15 Verified CPD Points
Duration:
24
HOURS
Language:
Ελληνικα
Laris Vrahimis
apply now

TEAMS

21
Feb
-
03
Apr
2024
CUSTOM

Οικογενειακό Δίκαιο: Δεξιότητες, Διαδικασία και Εφαρμογή

15 Verified CPD Points
Duration:
24
HOURS
Language:
Ελληνικα
Laris Vrahimis
CONTACT US
Close Icon
LET US KNOW
HOW WE CAN HELP

Are you interested in providing legal training for your team? Leave us your contact details and one of our team members will be in touch to discuss further.

Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Thank you! Your request has been submitted and we will contact you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again or contact us via email - info@eltrc.com
© Copyright 2023 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd