19
Jun
-
03
Jul
2023

Managing and Resolving Shareholder Disputes

FROM
150
212
9 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
9
HOURS
Language:
Ελληνικά
Constantinos Clerides
VIEW OPTIONS
description

COURSE DESCRIPTION

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.


Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να:

 • Να περιγράφουν τις  διαφορές μεταξύ των μετόχων μιας εταιρείας και μέσα από τη νομολογία να κατονομάζουν τα αντικρουόμενα τοπία δικαιοδοσίας.
 • Να περιγράφουν και να κατανοούν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στο στάδιο διαπραγμάτευσης, διαμεσολάβησης αλλά και στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας για να αποφεύγονται μελλοντικές διαφορές μεταξύ των μετόχων μιας εταιρείας.
 • Να περιγράφουν την παράγωγη αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 202 ΚΕΦ. 113, τα προσωρινά διατάγματα που μπορεί να εκδώσει ένα δικαστήριο για τέτοιες υποθέσεις και τη διαδικασία εκκαθάρισης μιας εταιρείας με βάση το ΚΕΦ. 113.
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες που αφορούν την επίλυση διαφορών (που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ετοιμασία ψηφίσματος σε γενική συνέλευση για επίλυση προβλημάτων, διορισμό διευθυντή ή άλλου συμβούλου, εξαγορά εταιρείας από το ένα μέρος, χειρισμό αγωγών μετοχών τα δικαστήρια, εκπροσώπηση πελάτη στο δικαστήριο κλπ).


Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με τη σωστή ανάγνωση και σύνταξη συμφωνιών μετόχων. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χειρίζονται σωστά τέτοιες διαφορές χρησιμοποιώντας τις σωστές μεθόδους για επίλυση μιας διαφοράς μετόχων.

Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν και θα λάβουν σημαντικά tips που αφορούν την επίλυση διαφορών μεταξύ μετόχων, τη σύνταξη σωστών συμφωνιών, και τις σωστές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από την αρχή.

 • Θα κατανοούν τους σημαντικούς όρους και ρήτρες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμφωνίες μετόχων.
 • Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται από έμπειρο δικηγόρο με μακροχρόνια πείρα στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν την επίλυση διαφορών μεταξύ μετόχων.
 • Θα δοθούν παραδείγματα βασικών προνοιών, πρότυπα παραδείγματα και θα συζητηθούν σενάρια περιπτώσεων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων σε πρακτική βάση.
 • Το σεμινάριο είναι πρακτικό και όχι θεωρητικό ή ακαδημαϊκό.


Κάποια specimens τα οποία θα δοθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

 • Συμφωνία μετόχων-παράδειγμα πρόνοιας που αφορά διορισμό διευθυντή
 • Συμφωνία μετόχων-παράδειγμα πρόνοιας που αφορά reserved matters
 • Μέθοδοι επίλυσης διαφορών και διάφορες ρήτρες που μπορούν να συμπεριληφθούν
 • Παράδειγμα ρήτρας για εξαγορά μετοχών
READ MORE
CONTENT

course content

Dates and times

Dates:

19/06/23

26/06/23

03/07/23

Time:

17:00 - 20:00

Course content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή-είδη μετοχικών διαφορών

 • Είδη μετοχικών διαφορών
 • Δικαιώματα μετόχων
 • Pre-emptive strikes-taking steps early
 • Πρόταση για επίλυση διαφοράς προς ψήφιση σε έκτακτη γενική συνέλευση
 • Συμφωνία μετόχων
 • Ρήτρες επίλυσης αδιεξόδου (Deadlock provisions)
 • Ρήτρες επίλυσης διαφορών/δικαιοδοσίας
 • Διαπραγμάτευση (negotiation)
 • Διαμεσολάβηση (mediation)
 • Ρήτρες εξαγοράς μετοχών (Buyout provisions)


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Γενικές αρχές σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες

 • Γενικές αρχές σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες
 • Διόρθωση του μητρώου των μελών μέσω Δικαστηρίου
 • Διορισμός Επιθεωρητή
 • Case studies
 • Ερωτήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Τρόποι διαχείρισης ή επίλυσης μετοχικών διαφορών μέσω δικαστηρίου

 • Παράγωγη αγωγή (Derivative action)
 • Εκκαθάριση στην βάση του δικαίου και της επιείκειας -Άρθρο 211 Κεφ. 113
 • Εναλλακτική θεραπεία της Εκκαθάρισης -Άρθρο 202 Κεφ. 113
 • Ερωτήσεις
suitable for

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Δικηγόροι
 • Corporate administrators (μόνο εάν ασχολούνται με τέτοια θέματα επίλυσης διαφορών)
 • Νομικοί σύμβουλοι
COURSE PREVIEW

HAVE A LOOK
INSIDE THE COURSE

details

course details

Methodology

Online Live via Zoom

Dates: 19/06, 26/06, 03/07

Time: 17:00 - 20:00

Funding

Με την επιχορήγηση ο εργοδότης πληρώνει μόνο €150 + Φ.Π.Α. Προσφέρεται 30% έκπτωση σε όσους δεν μπορούν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ.

Admission Requirements

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι Δικηγόροι, Corporate administrators (μόνο εάν ασχολούνται με τέτοια θέματα επίλυσης διαφορών), Νομικοί σύμβουλοι.

Who is this aimed at

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Δικηγόροι
 • Corporate administrators (μόνο εάν ασχολούνται με τέτοια θέματα επίλυσης διαφορών)
 • Νομικοί σύμβουλοι

Certificate Awarded

https://docs.google.com/forms/d/14ee49AEU7ccDGFsHXxT9S0oaHOrBQRz0Rk-YqR31HHE/viewform?edit_requested=true

Aπονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο (σύμφωνα με τον οδηγό της ΑνΑΔ και όταν έχει συμπληρώσει το διαδικτυακό κουΐζ. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα πρέπει να αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Coming Soon

More details about this course will be uploaded soon.

INSTRUCTOR

MEET YOUR INSTRUCTOR

Constantinos Clerides

Mr. Constantinos Clerides is a Barrister-at-Law of Lincoln's Inn. His area of expertise is Cyprus litigation having passed the bar in England and Cyprus. Constantinos has an LLM in International Business and Commercial Law from King’s College London.

MORE ABOUT INSTRUCTOR
COLLABORATORS

ADDITIONAL INSTRUCTORs

No items found.

frequently asked
questions

QUESTION 01

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

QUESTION 02

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

QUESTION 03

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here.

QUESTION 04

Will I receive the notes for the lesson and have access to recordings?

Yes, you will be given the course materials through an online platform and you will be allowed to download and keep the course materials and specimens for certain courses. Recordings will also be available in the drive for three months.

frequently asked
questions

What is HRDA funding?

When you join a seminar that is HRDA accredited and funded, you are able to be funded for up to 80% of the course fee. When a course is accredited by HRDA, it means that the course has been examined for its quality and structure. The Human Resource Development Authority of Cyprus (HRDA) sets maximum subsidy levels. Maximum subsidy levels are calculated as follows: maximum subsidy level= number of employees x duration of training programme x hourly subsidy per participant. In fact, for level 2 courses, the HRDA subsidizes 17 euros per hour per employee and for level 1 courses 12 euros per hour per employee. Contact us to find out if you are eligible for funding and for information on our funded courses.

Do you offer any discounts?

Yes, discounts are available for those participants not entitled to HRDA subsidy (for subsidized courses)

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

What is Ermis?

ERMIS is the new digital platform of the HRDA which covers all operational needs and services by the HRDA using modern information communication technologies while reducing bureaucracy and operational/administrative costs. The digital portal provides easy access to all schemes and systems operated by the HRDA, with simple, user-friendly procedures, guiding the user through the registration process as well as the submission of applications, their processing and progress monitoring, including the payment of subsidies.

At this stage, the digital portal allows external users to register as an entity (physical person, legal entity, consortium, government body), under each user’s particular status (employer, trainer of vocational training, vocational training facility, vocational training centre and centre for assessment of vocational
qualifications).

What happens if I do not have Ermis portal access?

If you do not have Ermis portal access unfortunately you will not be able to participate in an HRDA-funded course. You will however, be able to participate in a course that is not HRDA accredited.

ENROLL NOW

options for all professionals

HRDA

19
Jun
-
03
Jul
2023
303
150

Managing and Resolving Shareholder Disputes

9 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
9
HOURS
Language:
Ελληνικά
Constantinos Clerides
ENROLL NOW

INDIVIDUAL

19
Jun
-
03
Jul
2023
303
212

Managing and Resolving Shareholder Disputes

9 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
9
HOURS
Language:
Ελληνικά
Constantinos Clerides
ENROLL NOW

TEAMS

19
Jun
-
03
Jul
2023
CUSTOM

Managing and Resolving Shareholder Disputes

9 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
9
HOURS
Language:
Ελληνικά
Constantinos Clerides
CONTACT US
Close Icon
LET US KNOW
HOW WE CAN HELP

Are you interested in providing legal training for your team? Leave us your contact details and one of our team members will be in touch to discuss further.

Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Thank you! Your request has been submitted and we will contact you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again or contact us via email - info@eltrc.com
© Copyright 2023 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd
designed by nekativ | developed by div&tonic