01
Sep
-
01
Sep
2023

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης-Η καθημερινή δικαστική πρακτική

FROM
100
4 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
4
HOURS
Language:
Ελληνικά
Yiannis Polichronis
VIEW OPTIONS
description

COURSE DESCRIPTION

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό και προσφέρει 4 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.


Οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:

 • Να αναπτύσσουν δεξιότητες αναφορικά με τον χειρισμό υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου που αφορά Ε.Ε.Σ.
 • Να αναπτύσσουν δεξιότητες αναφορικά με την ετοιμασία και σύνταξη αγόρευσης ενώπιον του δικαστηρίου χρησιμοποιώντας την σωστή και πιο πρόσφατη νομολογία και νόμο.
 • Να αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικά με την ερμηνεία του Νόμου και τις διάφορες σημαντικές υποθέσεις δικαστηρίων που αφορούν την εκτέλεση Ε.Ε.Σ.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με την πληροφόρηση του πελάτη και τι θα πρέπει να συμβουλεύουν τον πελάτη τους που αντιμετωπίζει Ε.Ε.Σ.
 • Να υποστηρίζουν τη θέση τους με αναφορά στην νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Δ.Ε.Ε.
 • Να εφαρμόζουν της νομικές αρχές σχετικά στο δικαστήριο και όταν συμβουλεύουν τον πελάτη τους

Γιατί να παρακολουθήσεις το σεμινάριο αυτό;


Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι μια άμεση διαδικασία. Κατά συνέπεια η γνώση των βασικών αρχών που διέπουν την διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη. Η παράδοση υπόδικων και κατάδικων από το ένα κράτος στο άλλο αποτελεί ένα τμήμα του ποινικού δικαίου που απασχολεί, στην καθημερινή δικαστική πρακτική, ολοένα και πιο συχνά τους εφαρμοστές του.


 • Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού υποθέσεων ενώπιον του δικαστηρίου που αφορούν Ε.Ε.Σ.
 • Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται από έμπειρο δικηγόρο με μακροχρόνια πείρα στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων ο οποίος θα δώσει σχετική καθοδήγηση αναφορικά με διάφορες σημαντικές υποθέσεις που αφορούν την εκτέλεση Ε.Ε.Σ έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να συμβουλεύουν σωστά κάποιο πελάτη τους που αντιμετωπίζει Ε.Ε.Σ.
 • Θα δοθούν παραδείγματα και θα συζητηθούν σενάρια περιπτώσεων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων σε πρακτική βάση.
 • Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες κατά βάση θα είναι δεξιότητες ανάλυσης και κρίσης είτε αυτοί ενεργούν ως δικηγόροι υπεράσπισης, είτε ως εισαγγελείς.
 • Το σεμινάριο είναι πρακτικό και όχι θεωρητικό ή ακαδημαϊκό.

READ MORE
CONTENT

course content

Dates and times

Dates:

19/04/23

26/04/23

Time:

17:00 - 19:00

Course content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Τι είναι το Ε.Ε.Σ.


 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα
 • Ο εκπαιδευτής
 • Οι καταρτιζόμενοι.
 • Έννοια και χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
 • Αρχές που διέπουν το Ε.Ε.Σ.
 • Οι  διαφορές του Ε.Ε.Σ. από άλλες μορφές έκδοσης
 • Νόμος του 2004 (133(I)/2004)


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαδικασία


 • Περιεχόμενο του Ε.Ε.Σ.
 • Τύπος του Ε.Ε.Σ.
 • Η διαδικασία εκτέλεσης του Ε.Ε.Σ.
 • Παραλαβή του Ε.Ε.Σ. (σύλληψη, δικαιώματα κτλ).
 • Κράτηση του εκ ζητούμενου
 • Συναίνεση και αντίρρηση του εκ ζητούμενου


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου


 • Διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου
 • Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση του Ε.Ε.Σ;
 • Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του Ε.Ε.Σ;
 • Εγγυήσεις για την εκτέλεση του Ε.Ε.Σ.
 • Αναβολή
 • Προθεσμία παράδοσης
 • Παραδείγματα εκτέλεσης του Ε.Ε.Δ.
 • Πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Ε. σε σχέση με Ε.Ε.Σ.
 • Μελέτη περίπτωσης και πρακτικά παραδείγματα

suitable for

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Δικηγόροι
 • Ασκούμενοι Δικηγόροι
 • Νομικοί Σύμβουλοι
COURSE PREVIEW

HAVE A LOOK
INSIDE THE COURSE

details

course details

Methodology

Live Online via Zoom

Dates: 19/04/23, 26/04/23

Time: 17:00 - 19:00

Funding

Το πρόγραμμα αυτό δεν επιχορηγείται.

Admission Requirements

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι δικηγόροι, ασκούμενοι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι.

Who is this aimed at

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Δικηγόροι
 • Ασκούμενοι Δικηγόροι
 • Νομικοί Σύμβουλοι

Certificate Awarded

Aπονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Coming Soon

More details about this course will be uploaded soon.

INSTRUCTOR

MEET YOUR INSTRUCTOR

Yiannis Polichronis

Yiannis Polychronis LLC is a leading firm in Cyprus, which was founded in 2011. Throughout the years, the firm has grown rapidly having encountered remarkable legal success. The firm is currently one of the most reputable law firms in the Republic of Cyprus.The firm offers a wide and diverse clientele, ranging from private individuals to corporate entities and organizations. Yiannis Polychronis Law Firm offers an assortment of services to its clients, covering almost every legal aspect.

MORE ABOUT INSTRUCTOR
COLLABORATORS

ADDITIONAL INSTRUCTORs

No items found.

frequently asked
questions

QUESTION 01

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

QUESTION 02

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

QUESTION 03

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here.

QUESTION 04

Will I receive the notes for the lesson and have access to recordings?

Yes, you will be given the course materials through an online platform and you will be allowed to download and keep the course materials and specimens for certain courses. Recordings will also be available in the drive for three months.

frequently asked
questions

Will you register my CPD points for me?

Yes, our admin team will make sure that your CPD points are registered with the Cyprus Bar Association immediately after the end of the seminar.

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here

Is your training recorded?

Yes, all our seminars are recorded and trainers should communicate to participants that the seminar is being recorded.

ENROLL NOW

options for all professionals

HRDA

01
Sep
-
01
Sep
2023

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης-Η καθημερινή δικαστική πρακτική

4 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
4
HOURS
Language:
Ελληνικά
Yiannis Polichronis
ENROLL NOW

INDIVIDUAL

01
Sep
-
01
Sep
2023
120
100

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης-Η καθημερινή δικαστική πρακτική

4 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
4
HOURS
Language:
Ελληνικά
Yiannis Polichronis
ENROLL NOW

TEAMS

01
Sep
-
01
Sep
2023
CUSTOM

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης-Η καθημερινή δικαστική πρακτική

4 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
4
HOURS
Language:
Ελληνικά
Yiannis Polichronis
CONTACT US
Close Icon
LET US KNOW
HOW WE CAN HELP

Are you interested in providing legal training for your team? Leave us your contact details and one of our team members will be in touch to discuss further.

Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Thank you! Your request has been submitted and we will contact you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again or contact us via email - info@eltrc.com
© Copyright 2023 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd
designed by nekativ | developed by div&tonic