top of page

Managing and Resolving Shareholder Disputes

Price

Από: ΕΥΡΩ 150 + ΦΠΑ

Total Hours

9 ώρες

Course Description

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. 


Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να:


1. Να περιγράφουν τις  διαφορές μεταξύ των μετόχων μιας εταιρείας και μέσα από τη νομολογία να κατονομάζουν τα αντικρουόμενα τοπία δικαιοδοσίας.


2. Να περιγράφουν και να κατανοούν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στο στάδιο διαπραγμάτευσης, διαμεσολάβησης αλλά και στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας για να αποφεύγονται μελλοντικές διαφορές μεταξύ των μετόχων μιας εταιρείας.


3. Να περιγράφουν την παράγωγη αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 202 ΚΕΦ. 113, τα προσωρινά διατάγματα που μπορεί να εκδώσει ένα δικαστήριο για τέτοιες υποθέσεις και τη διαδικασία εκκαθάρισης μιας εταιρείας με βάση το ΚΕΦ. 113.


4. Να αποκτήσουν δεξιότητες που αφορούν την επίλυση διαφορών (που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ετοιμασία ψηφίσματος σε γενική συνέλευση για επίλυση προβλημάτων, διορισμό διευθυντή ή άλλου συμβούλου, εξαγορά εταιρείας από το ένα μέρος, χειρισμό αγωγών μετοχών τα δικαστήρια, εκπροσώπηση πελάτη στο δικαστήριο κλπ).


Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με τη σωστή ανάγνωση και σύνταξη συμφωνιών μετόχων. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χειρίζονται σωστά τέτοιες διαφορές χρησιμοποιώντας τις σωστές μεθόδους για επίλυση μιας διαφοράς μετόχων.


Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν και θα λάβουν σημαντικά tips που αφορούν την επίλυση διαφορών μεταξύ μετόχων, τη σύνταξη σωστών συμφωνιών, και τις σωστές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από την αρχή.


  • Θα κατανοούν τους σημαντικούς όρους και ρήτρες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμφωνίες μετόχων.

  • Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται από έμπειρο δικηγόρο με μακροχρόνια πείρα στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν την επίλυση διαφορών μεταξύ μετόχων.

  • Θα δοθούν παραδείγματα βασικών προνοιών, πρότυπα παραδείγματα και θα συζητηθούν σενάρια περιπτώσεων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων σε πρακτική βάση.

  • Το σεμινάριο είναι πρακτικό και όχι θεωρητικό ή ακαδημαϊκό.


Κάποια specimens τα οποία θα δοθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

· Συμφωνία μετόχων-παράδειγμα πρόνοιας που αφορά διορισμό διευθυντή

· Συμφωνία μετόχων-παράδειγμα πρόνοιας που αφορά reserved matters

· Μέθοδοι επίλυσης διαφορών και διάφορες ρήτρες που μπορούν να συμπεριληφθούν

· Παράδειγμα ρήτρας για εξαγορά μετοχών

Course Accreditation

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Funding Available

€303 + ΦΠΑ (αρχικό ποσό)
Με την επιχορήγηση ο εργοδότης πληρώνει μόνο €150 + Φ.Π.Α. (+57.57)

Start Date

24/04/2023

End Date

08/05/2023

Dates and Times

Ημερομηνίες: 24/04, 02/05, 08/05
Ώρες: 17:00-20:00

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή-είδη μετοχικών διαφορών


· Είδη μετοχικών διαφορών

· Δικαιώματα μετόχων

· Pre-emptive strikes-taking steps early

· Πρόταση για επίλυση διαφοράς προς ψήφιση σε έκτακτη γενική συνέλευση

· Συμφωνία μετόχων

· Ρήτρες επίλυσης αδιεξόδου (Deadlock provisions)

· Ρήτρες επίλυσης διαφορών/δικαιοδοσίας

· Διαπραγμάτευση (negotiation)

· Διαμεσολάβηση (mediation)

· Ρήτρες εξαγοράς μετοχών (Buyout provisions)


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Γενικές αρχές σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες


· Γενικές αρχές σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες

· Διόρθωση του μητρώου των μελών μέσω Δικαστηρίου

· Διορισμός Επιθεωρητή

· Case studies

· ΕρωτήσειςΕΝΟΤΗΤΑ 3: Τρόποι διαχείρισης ή επίλυσης μετοχικών διαφορών μέσω δικαστηρίου

· Παράγωγη αγωγή (Derivative action)

· Εκκαθάριση στην βάση του δικαίου και της επιείκειας -Άρθρο 211 Κεφ. 113

· Εναλλακτική θεραπεία της Εκκαθάρισης -Άρθρο 202 Κεφ. 113

· Ερωτήσεις

Language of Instruction

Ελληνικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.

Trainer

κος. Κωνσταντίνος Κληρίδης, Δικηγόρος

Admission Requirements

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι Δικηγόροι, Corporate administrators (μόνο εάν ασχολούνται με τέτοια θέματα επίλυσης διαφορών), Νομικοί σύμβουλοι.

Discounts/Offers Applicable

Προσφέρεται 30% έκπτωση σε όσους δεν μπορούν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ.

Who is the course aimed at

• Δικηγόροι
• Corporate administrators (μόνο εάν ασχολούνται με τέτοια θέματα επίλυσης διαφορών)
• Νομικοί σύμβουλοι

Certificate Awarded

Aπονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο (σύμφωνα με τον οδηγό της ΑνΑΔ και όταν έχει συμπληρώσει το διαδικτυακό κουΐζ. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα πρέπει να αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Application Procedure

bottom of page