GDPR για Δικηγορικούς Υπαλλήλους

Price

€120 + ΦΠΑ

Total Hours

6

Course Description

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επιπρόσθετα, με το τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:


 • Ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε τυχόν παραβιάσεις.

 • Εφαρμόζουν σωστά τα μέτρα προστασίας των δεδομένων.

 • Αναπτύσσουν δεξιότητες αναφορικά την πρακτική αντιμετώπιση και βελτίωση της προστασίας απορρήτου και δεδομένων.

 • Γνωρίζουν τις νέες υποχρεώσεις που καθιερώνονται.

 • Τηρούν σωστά τα αρχεία δραστηριοτήτων.

 • Εκτιμούν σωστά τους διάφορους κινδύνους και είναι σε ετοιμότητα να ανταποκρίνονται άμεσα για αποφυγή τυχόν  αντίκτυπων μιας παραβίασης.

 • Επιλέγουν σωστές μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR.

 • Εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες καθώς και τις πρακτικές που συνθέτουν το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να  ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.Ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), ισχύει σε όλα τα κράτη – μέλη και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση).


Όμως πέρα από το θέμα των προστίμων, ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει την επιχείρηση από Δυσφήμιση, Απώλεια Επιχειρηματικών Μυστικών, Διαρροή Επιχειρηματικού Know – How και Απώλεια Αξιοπιστίας στις Εμπορικές Συναλλαγές.


Λόγω του ότι οι κίνδυνοι για τον οργανισμό από την μη συμμόρφωση είναι μεγάλοι, η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού του οργανισμού και ιδιαίτερα όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κρίνεται επιβεβλημένη. Τεράστιοι όγκοι προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται πλέον online. Ως αποτέλεσμα, οι παράμετροι «απόρρητο πελατών», «διαφάνεια» και «προστασία δεδομένων» έχουν καταστεί κρίσιμα ζητήματα σε όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του νομικού κλάδου.


Το εκπαιδευτικό σεμινάριο στοχεύει στο να βοηθήσει κυρίως υπαλλήλους δικηγορικών γραφείων αλλά και corporate administrators που βρίσκονται συνήθως στην πρώτη γραμμή μιας επιχείρησης να κατανοήσουν τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ρόλο που έχει η προστασία αυτή για μια δικηγορική εταιρεία και θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες για να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο και την στρατηγική εκείνη που θα επιτρέπει στην εταιρεία τους να διαχειριστεί με επιτυχία την ιδιωτικότητα και να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται εφαρμόζοντας τις διαδικασίες. Οι συμμετέχοντες αναμένεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος να είναι σε θέση να εφαρμόσουν με επιτυχία των Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Course Accreditation

Το σεμινάριο προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες CPD από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

Funding Available

Funding available

Start Date

to be announced

End Date

to be announced

Dates and Times

to be announced

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:   Εισαγωγή στο νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων


 • Γιατί είναι σημαντικό οι   γραμματείς, βοηθοί δικηγόρων και corporate administrators να γνωρίζουν τις βασικές απαιτήσεις του   Κανονισμού GDPR;

 • Ποια η έναρξη ισχύος και ποιος   ο σκοπός του Κανονισμού;

 • Τι σημαίνει προσωπικά   δεδομένα;

 • Γιατί είναι σημαντική η   προστασία των προσωπικών δεδομένων;

 • Ποιο το κριτήριο εφαρμογής;

 • Ο έλεγχος και οι κυρώσεις.

 • Ποιες οι βασικές αλλαγές που   επιφέρει ο Κανονισμός;

 • Ποιες είναι οι νέες   υποχρεώσεις που καθιερώνονται;

 • Πώς ενισχύονται τα δικαιώματα   των υποκειμένων;

 • Ερωτήσεις-Πρακτική εξάσκηση.


ΕΝΟΤΗΤΑ 2:   Απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα


 • Ποιος ο ρόλος των γραμματέων   νομικών επαγγελμάτων αλλά και των corporate administrators στην εταιρεία μετά την εφαρμογή του νέου   Κανονισμού;

 • Πώς να εφαρμόζετε τα μέτρα προστασίας   των δεδομένων.

 • Γιατί έχει σημασία για μια δικηγορική   εταιρεία η προστασία απορρήτου και δεδομένων;

 • Πώς να τηρείται το αρχείο   δραστηριοτήτων.

 • Πώς να εκτιμάτε οποιοδήποτε αντίκτυπο   σχετικά με την προστασία δεδομένων.

 • Πώς να συμμορφώνεστε και να   είστε σε ετοιμότητα.

 • Τι να προσέξετε και πώς να   διαχειρίζεστε τυχόν παραβίασης.

 • Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν   συνεργάζεστε με εξωτερικούς συνεργάτες Εκτελούντες την επεξεργασία

 • Πιθανά σενάρια και πώς να τα αντιμετωπίσετε.

 • Πρακτικά βήματα στα οποία μπορείτε   να προβείτε για να βελτιώσουν την προστασία απορρήτου και δεδομένων

 • Case studies.

 • Ερωτήσεις-Πρακτική εξάσκηση.

Language of Instruction

Αγγλικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση. Το πρόγραμμα θα διδακτεί στην αγγλική γλώσσα.

Trainer

to be announced

Admission Requirements

• Δικηγόρους
• Βοηθοί Δικηγόρων
• Γραμματείς σε δικηγορικά γραφεία
• Corporate administrators

Discounts/Offers Applicable

Προσφέρεται 30% έκπτωση σε όσους δεν μπορούν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ.

Who is the course aimed at

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Δικηγόρους
• Βοηθοί Δικηγόρων
• Γραμματείς σε δικηγορικά γραφεία
• Corporate administrators

Certificate Awarded

Aπονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Application Procedure