top of page

Οικογενειακό Δίκαιο-Δεξιότητες, Διαδικασία και Εφαρμογή

Price

Από ΕΥΡΩ 130+ ΦΠΑ

Total Hours

24 ώρες

Course Description

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 15 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.


Στόχοι σεμιναρίου:


Σκοπός του σεμιναρίου δεν είναι να βοηθήσει του καταρτιζόμενους αναφορικά με τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις στην πτυχή του οικογενειακού δικαίου, αλλά να προσφέρει τις ανάλογες τεχνικές και τις εξελιγμένες μεθόδους αντιμετώπισης οικογενειακών θεμάτων που αποτελούν ένα ευαίσθητο ζήτημα που χρήζει σημαντικής προσοχής κατά τον χειρισμό των υποθέσεων αυτών.


Το σεμινάριο, αποσκοπεί κυρίως στο να φέρει σε επαφή τους καταρτιζόμενους με την πρακτική αντιμετώπιση των θεμάτων που διαπραγματεύεται μέσα από βιωματικές αναφορές στη δικαστηριακή εμπειρία και την κρατούσα νομολογία βασιζόμενοι και στις νέες τροποποιήσεις του νόμου το 2023 στον Περί Γάμου Νόμο (104/30), τον Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο (23/90), τον περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμο (22/90) και το άρθρο 111 του Συντάγματος.


Συγκεκριμένα με το τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:


1. Αναλύουν τις διαδικασίες διαζυγίου εφαρμόζοντας τις σωστές πρόνοιες του Νόμου και θα είναι σε θέση να συντάσσουν αιτήσεις διαζυγίων καθώς και όλες τις σχετικές δικαστικές αιτήσεις.

2. Συμβουλεύουν σωστά τον πελάτη, αναλύοντας τα δικαιώματα των μερών και επεξηγώντας τα δικαιώματα σε περιπτώσεις γονικής μέριμνας.

3. Διαχειρίζονται σωστά υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται παιδιά.

4. Χειρίζονται υποθέσεις Γονικής Μέριμνας αλλά και αιτήσεις που αφορούν διατροφή.

5. Χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν περιουσία,

6. Να συντάσσουν αιτήσεις που αφορούν περιουσιακές διαφορές και να προετοιμάζονται για ακροαματική διαδικασία.


Γιατί να παρακολουθήσεις το σεμινάριο αυτό;


 • Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με θέματα διαζυγίου, γονικής μέριμνας, διατροφή και περιουσιακές διαφορές.

 • Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται από έμπειρη δικηγόρο με μακροχρόνια πείρα στο χειρισμό οικογενειακών υποθέσεων.

 • Θα δοθούν παραδείγματα βασικών προνοιών, παραδείγματα δικαστικών αιτήσεων και συμφωνιών περιουσιακών διαφορών και θα συζητηθούν σενάρια περιπτώσεων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων σε πρακτική βάση.

 • Το σεμινάριο είναι πρακτικό και όχι θεωρητικό ή ακαδημαϊκό.

Course Accreditation

Το σεμινάριο προσφέρει 12 πιστοποιημένες μονάδες CPD από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

Funding Available

ΕΥΡΩ 538 + ΦΠΑ (αρχικό κόστος)
Με την επιχορήγηση ο εργοδότης πληρώνει: ΕΥΡΩ 130+ ΦΠΑ στο συνολικό κόστος (ΕΥΡΩ 102.22)

Start Date

07/03/2023

End Date

25/04/2023

Dates and Times

07/3, 14/3, 21/3, 28/3, 04/4, 11/4, 18/4, 25/4

16:30-19:30

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:Διαζύγιο 1- Best practice


 • Γνωριμία

 • Πως ο δικηγόρος χειρίζεται και θέτει τη σχέση του με τον πελάτη σε υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου

 • Η υπόθεση του αιτητή - περιληπτικά

 • Η πρώτη συνάντηση με τον πελάτη - τι πρέπει να ερωτηθεί και ποια έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να ζητηθούν.

 • Δεξιότητες για να θέσεις όρια και διαχειρίζοντας τις προσδοκίες του πελάτη

 • Διερεύνηση μη δικαστικών επιλογών.

 • Η διαδικασία αίτησης διαζυγίου

 • Αναγνώριση δικαιοδοσίας - πρακτικά τι πρέπει να προσέξουμε.

 • Πρακτικές συμβουλές για την σύνταξη της αίτησης διαζυγίου

 • Σύνταξη αιτήσεων κατά την δικαστική διαδικασία: ex parte και by summons.

 • Πρακτικές συμβουλές για αντιμετώπιση των αντίδικων.


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαζύγιο 2- Best practice


 • Η υπόθεση του καθ' ου η αίτηση

 • Η πρώτη συνάντηση με τον πελάτη - πρακτικές τακτικές.

 • Αμφισβήτηση δικαιοδοσίας.

 • Πρακτικές συμβουλές για την σύνταξη δικογράφων.

 • Μπορείς να αντιπροσωπεύσεις και τα δύο μέρη; - πρακτικές συμβουλές για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

 • Eφαρμόζοντας τη διαδικασία διαζύγιου σε Θρησκευτικό γάμο – practical steps.

 • Η επίδοση εντός και εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας - πρακτική διαδικασία.

 • Ερωτήσεις και σενάρια για εμπέδωση δεξιοτήτων και ρόλων.


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Γονική Μέριμνα – best practice


 • Εισαγωγή στον νόμο Περί σχέσεων γονέων και τέκνων νόμος του 1990 Ν.216/1990

 • Είδη γονικής μέριμνας (από κοινού και αποκλειστική κτλ) - Διαχωρίζοντας τις επιλογές.

 • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών - συμβουλές δικηγόρου προς τον πελάτη του.

 • Πως να χειριστείτε τις προσδοκίες του πελάτη σας.

 • Αναγνωρίζοντας και εφαρμόζοντας το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού κατά την πρώτη συνάντηση με τον πελάτη/πελάτιδα.

 • Οι έννοιες κατοχής γονικής μέριμνας, φύλαξης, χώρος διαμονής - διαχωρίζοντας την σημασία.

 • Επεξηγώντας τα δικαιώματα του γονέα που δεν κατέχει τη γονική μέριμνα ή που ασκείται από κοινού.

 • Καθορίζοντας την επικοινωνία.

 • Ποιος είναι στα μάτια του νόμου και του Δικαστηρίου κατάλληλος γονέας για την ανάθεση - πρόσφατες νομολογιακές αρχές – ποια τα στοιχεία που πρέπει να ζητούνται και αποδεικνύονται.

 • Λαμβάνοντας υπόψη και τα δικαιώματα τρίτων

 • Πως διαχειριζόμαστε υποθέσεις που εμπλέκουν ανήλικα

 • Ερωτήσεις και σενάρια


ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Γονική Μέριμνα – best practice


 • Η σύνταξη αιτήσεων για το δικαστήριο - tips, tricks and samples.

 • Συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας - πρακτικά τι γίνεται.

 • Σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το χειρισμό της υπόθεσης και πως θα εξετάσει το Δικαστήριο.

 • Προετοιμασία για την ακροαματική διαδικασία.

 • Η έκδοση απόφασης και δεξιότητες για εφαρμογή της απόφασης – practical considerations.

 • Τι μπορεί να κάνει ο δικηγόρος σε περίπτωση παρακοής διατάγματος και ποια τα επόμενα βήματα

 • Υπερασπίζοντας τον γονέα που διαμένει Κύπρο, όταν ο άλλος γονέας διαμένει στο εξωτερικό.

 • Βήματα για τον παραμερισμό απόφασης.

 • Ερωτήσεις και σενάρια


ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Διατροφή – best practice


 • Πως εκτιμούμε το ύψος της διατροφής που θα αιτηθούμε,λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες νομολογιακές αρχές.

 • Η πρώτη συνάντηση με τον πελάτη

 • Tips, Tricks and samples για την σύνταξη αίτησης διατροφής.

 • Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες στην εφαρμογή απόφασης διατροφής.

 • Διατροφή σε υποθέσεις όπου ο ένας γονέας δεν εργάζεται και ο άλλος εργάζεται και είναι οικονομικά ευκατάστατος.

 • Ποια στοιχεία και ποιο το αποδεικτικό υλικό για τον καθορισμό του ποσού-ύψους διατροφής στο Δικαστήριο.

 • Οι επιλογές που έχετε όταν υπάρξει παρακοή διατάγματος.

 • Πρακτικά – ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας και πως μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους.

 • Μελέτη περιπτώσεων, ερωτήσεις και σενάρια


ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Περιουσιακές Διαφορές 1 – best practice


 • Αναγνωρίζοντας και εφαρμόζοντας τι είναι περιουσία, με ποιο τρόπο αποκτήθηκε και ποια χρονική στιγμή - γιατί και πώς.

 • Πως να καταλήξετε στο μερίδιο συνεισφοράς των μερών αναφορικά με την περιουσία

 • Μπορεί να θεωρηθεί η προίκα ως περιουσιακή διαφορά;

 • Το μαχητό τεκμήριο του 1/3 και πότε αυξάνεται ή μειώνεται; Αξιολόγηση πριν την καταχώρηση της αίτησης στο Δικαστήριο.

 • Εφαρμόζοντας το νόμο σε περιπτώσεις ζευγαριών με τέκνα.

 • Πιθανές λύσεις και συμβουλές για τον διαχωρισμό περιουσίας

 • Εφαρμόζοντας τη διαδικασία εξωδικαστηριακής επίλυσης.

 • Μελέτη περιπτώσεων όπου υπάρχει χρέος/η του ζεύγους και πως αντιμετωπίζονται και υπολογίζονται αυτά.


ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Περιουσιακές Διαφορές 2 – best practice


 • Σύνταξη αίτησης περιουσιακών διαφορών αιτητή - tips tricks and samples

 • Σύνταξη Υπεράσπισης – tips, tricks and samples

 • Σύνταξης απάντησης στην Υπεράσπιση και Ανταπαίτηση- tips, tricks and samples.

 • Ποια μαρτυρία είναι κρίσιμη κατά την ακροαματική διαδικασία.

 • Έκδοση απόφασης – βήματα για την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου.

 • Τι γίνεται όταν υπάρχει παρακοή διατάγματος και ποια τα επόμενα βήματα;

 • Ιδιωτικές συμφωνίες περιουσιακών διαφορών, εκτός Δικαστηρίου: τι πρέπει να προσέξετε – η Νομολογία και η θέση των Δικαστηρίων σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες.

 • Σύνταξη συμφωνιών περιουσιακών διαφορών - tips, tricks and samples.

 • Ερωτήσεις, Σενάρια και μελέτη περιπτώσεων


ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά την επίλυση οικογενειακών διαφορών


 • Η συναισθηματική πτυχή των οικογενειακών διαφορών

 • Μελέτη περίπτωσης και ομαδική συζήτηση

 • Αναπτύσσοντας μια σχέση εμπιστοσύνης

 • Πως να προετοιμαστείτε για την υπόθεση - με ποια σειρά και βάζοντας ποιες προτεραιότητες.

 • Παραπομπή του πελάτη σε υπηρεσίες υποστήριξης

 • Μελέτη περίπτωσης και ομαδική συζήτηση

 • Στρατηγικές για λήψη βασικών πληροφοριών από τον πελάτη

 • Στρατηγικές για τη διαχείριση του πελάτη σας, συμπεριλαμβανομένων των δύσκολων πελατών και των πελατών με ειδικές προκλήσεις

 • Μελέτη περίπτωσης και συζήτηση.

 • Πώς να αξιολογήσετε επιλογές για συναινετική επίλυση: μάθετε πώς να προσδιορίζετε τι πραγματικά θέλει και τι χρειάζεται ο πελάτης σας. Συμμετοχή σε προσομοιωμένη διαπραγμάτευση.

 • Επιτυχημένες στρατηγικές κατά την δικαστηριακή διαδικασία: πώς να δώσετε στο Δικαστήριο αυτό που χρειάζεται.

 • Μελέτη περίπτωσης

 • Ερωτήσεις

 • Επιβεβαίωση των στόχων του προγράμματος.

Language of Instruction

Ελληνικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom

Trainer

Admission Requirements

Θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι δικηγόροι ή ασκούμενοι δικηγόροι

Discounts/Offers Applicable

30% έκπτωση για μη δικαιούχους της ΑνΑΔ

Who is the course aimed at

• Δικηγόροι
• Νομικοί σύμβουλοι

Certificate Awarded

Aπονομή Πιστοποιητικού συμμετοχής όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Application Procedure

bottom of page