Μείωση μετοχικού κεφαλαίου: νομοθεσία και πρακτική

Price

€161 + ΦΠΑ

Total Hours

6 ώρες

Course Description

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επιπρόσθετα, με το τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:


  • Συντάσσουν σωστές πρόνοιες μέσα στο καταστατικό μιας εταιρείας για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου

  • Γνωρίζουν πότε απαιτείται η μείωση μετοχικού κεφαλαίου

  • Αξιολογούν σωστά μια αίτηση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

  • Συντάσσουν σωστά ένα ειδικό ψήφισμα για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου

  • Συντάσσουν σωστά μια αίτηση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

  • Γνωρίζουν τις διαδικασίες για την εγγραφή διατάγματος και του ανάλογου πρακτικού για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στον Έφορο Εταιρειών
Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τους δικηγόρους να αναπτύξουν δεξιότητες αλλά και γνώσεις αναφορικά με ζητήματα μείωσης μετοχικού κεφαλαίου. Θα μάθουν για τους κύριους λόγους στους οποίους απαιτείται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας, ποια είναι η διαδικασία μείωσης και θα επικεντρωθούν σε ζητήματα σύνταξης των απαραίτητων ψηφισμάτων αλλά και αιτήσεων που θα πρέπει να καταχωρηθούν στο δικαστήριο για την έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πριν την καταχώρησή τους στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.


Οι δικηγόροι στην Κύπρο δεν είναι εξοικειωμένοι με την ανωτέρω διαδικασία και είναι σημαντικό να μάθουν τις σωστές διαδικασίες για να μπορούν να συμβουλεύουν σωστά τους πελάτες τους σε κάθε περίπτωση. Τα δικηγορικά γραφεία καθώς επίσης και άλλοι επαγγελματίες στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου στη Κύπρο επιθυμούν την κατάρτιση σχετικά με την σωστή πρακτική και διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται αφού τέτοιες περιπτώσεις ολοένα και αυξάνονται σήμερα.

Course Accreditation

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Funding Available

€263 + ΦΠΑ (αρχικό ποσό)
Με την επιχορήγηση ο εργοδότης πληρώνει μόνο €161 + Φ.Π.Α. (+49.97)

Start Date

24/11

End Date

29/11

Dates and Times

Ημερ.: 24/11, 25/11, 29/11
Ώρα: 17:00 - 19:00

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Μείωση κεφαλαίου: η νομοθεσία και οι βασικές πρόνοιες


● Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 (τα άρθρα 64-68)

● Τι θα πρέπει να γνωρίζει ο δικηγόρος για να καθοδηγήσει σωστά τον πελάτη του;

● Εξουσιοδότηση από το καταστατικό της εταιρείας για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

● Ποια πρόνοια θα πρέπει να περιληφθεί και ποια η διαδικασία σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόνοια   στο καταστατικό της εταιρείας για μείωση μετοχικού κεφαλαίου;

● Τι προσέχουν τα δικαστήρια κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για μείωση μετοχικού κεφαλαίου;

● Ποια τα οφέλη μείωσης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου μιας Κυπριακής εταιρείας;

● Ερωτήσεις-Απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προετοιμασία εγγράφων και πρακτική


● Ειδικό ψήφισμα για μείωση μετοχικού κεφαλαίου-το άρθρο 64 του Κεφ. 113

● Σύνταξη αίτησης για καταχώρηση στο Δικαστήριο για διάταγμα επικύρωσης

● Ενστάσεις από πιστωτές

● Διευθέτηση καταλόγου ενσταμένων πιστωτών

● Διάταγμα που επικυρώνει τη μείωση

● Εξουσίες Δικαστηρίου κατά την έκδοση διατάγματος μείωσης μετοχικού κεφαλαίο

● Εγγραφή διατάγματος και πρακτικού για τη μείωση στον Έφορο Εταιρειών

● Ευθύνη μελών αναφορικά με μειωθείσες μετοχές

● Ποινή για αποκάλυψη ονόματος πιστωτή

● Πρακτική εξάσκηση-ετοιμασία απαιτούμενων εγγράφων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

● Ερωτήσεις-απαντήσεις

Language of Instruction

Ελληνικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.

Trainer

Κος. Στυλιανός Τριλλίδης

Admission Requirements

● Δικηγόρους και Νομικοί Σύμβουλοι
● Ασκούμενους δικηγόρους
● Corporate Administrators

Discounts/Offers Applicable

Προσφέρεται 30% έκπτωση σε όσους δεν μπορούν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ.

Who is the course aimed at

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

● Δικηγόρους και Νομικοί Σύμβουλοι
● Ασκούμενους δικηγόρους
● Corporate Administrators

Certificate Awarded

Απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Application Procedure