Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης-Η καθημερινή δικαστική πρακτική

Price

€130 + ΦΠΑ

Total Hours

6 ώρες

Course Description

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό και προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο σεμινάριο:


 • θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να χειρίζονται σωστά διάφορες υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου που αφορούν Ε.Ε.Σ

 • θα αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με την ετοιμασία και σύνταξη αγόρευσης ενώπιον του δικαστηρίου χρησιμοποιώντας την σωστή και πρόσφατη νομολογία και νόμο.

 • θα εμβαθύνει επίσης στην ερμηνεία του Νόμου και θα δώσει σχετική καθοδήγηση αναφορικά με διάφορες σημαντικές υποθέσεις που αφορούν την εκτέλεση Ε.Ε.Σ έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να συμβουλεύουν σωστά κάποιο πελάτη τους που αντιμετωπίζει Ε.Ε.Σ.
Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι μια άμεση διαδικασία. Κατά συνέπεια η γνώση των βασικών αρχών που διέπουν την διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη. Η παράδοση υπόδικων και κατάδικων από το ένα κράτος στο άλλο αποτελεί ένα τμήμα του ποινικού δικαίου που απασχολεί, στην καθημερινή δικαστική πρακτική, ολοένα και πιο συχνά τους εφαρμοστές του. Επειδή είναι μια διαδικασία που πολλοί δικηγόροι μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπίσει, η κατάρτιση σχετικά με το θέμα είναι απαραίτητη.


Το Ε.Ε.Σ είναι μια ειδική διαδικασία και η σωστή πληροφόρηση και κατάρτιση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του νόμου και νομολογίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ευρώπης είναι όλο πιο σημαντικό και επιθυμητό από τους εργοδότες/δικηγορικά γραφεία που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις. Το σεμινάριο είναι πρακτικό και θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν στο χειρισμό τέτοιων υποθέσεων αλλά και την εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης.

Course Accreditation

Το σεμινάριο προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο σε δικηγόρους

Funding Available

Funding is not available

Start Date

23/11/2022

End Date

30/11/2022

Dates and Times

Ημερομηνίες: 23/11, 30/11
Ώρες: 17:00-20:00

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Τι είναι το Ε.Ε.Σ.


 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα

 • Ο εκπαιδευτής

 • Οι καταρτιζόμενοι.

 • Έννοια και χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

 • Αρχές που διέπουν το Ε.Ε.Σ.

 • Οι  διαφορές του Ε.Ε.Σ. από άλλες μορφές έκδοσης

 • Νόμος του 2004 (133(I)/2004)


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαδικασία


 • Περιεχόμενο του Ε.Ε.Σ.

 • Τύπος του Ε.Ε.Σ.

 • Η διαδικασία εκτέλεσης του Ε.Ε.Σ.

 • Παραλαβή του Ε.Ε.Σ. (σύλληψη, δικαιώματα κτλ).

 • Κράτηση του εκ ζητούμενου

 • Συναίνεση και αντίρρηση του εκ ζητούμενου


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου


 • Διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου

 • Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση του Ε.Ε.Σ.

 • Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του Ε.Ε.Σ.

 • Εγγυήσεις για την εκτέλεση του Ε.Ε.Σ.

 • Αναβολή

 • Προθεσμία παράδοσης

 • Παραδείγματα εκτέλεσης του Ε.Ε.Δ.

 • Πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Ε. σε σχέση με Ε.Ε.Σ.

 • Μελέτη περίπτωσης και πρακτικά παραδείγματα

Language of Instruction

Ελληνικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.

Trainer

Κος. Δημήτρης Λοχίας, Δικηγόρος

Admission Requirements

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι: δικηγόροι, ασκούμενοι δικηγόροι και αστυνομικοί.

Discounts/Offers Applicable

Who is the course aimed at

• Δικηγόροι
• Ασκούμενοι Δικηγόροι
• Αστυνομικοί

Certificate Awarded

Aπονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Application Procedure