Δεξιότητες Χειρισμού Ποινικών Υποθέσεων: Από σύλληψη μέχρι έφεση

Price

€535 + VAT

Total Hours

45

Course Description

Μετά από παρακολούθηση των τάσεων στο ποινικό δίκαιο και τις διαδικασίες ποινικής δικονομίας της Κύπρου, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης των δικηγόρων σχετικά με την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων χειρισμού ποινικών υποθέσεων από την σύλληψη του πελάτη/κατηγορούμενου μέχρι την έφεση της υπόθεσης. 


Η πρακτική του ποινικού δικαίου καλύπτει το νόμο, τους κανόνες, τις πρακτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ποινικές υποθέσεις. 


Το επίκεντρο του προγράμματος είναι το πώς οι συμμετέχοντες θα συμβουλεύουν τους πελάτες τους πριν και μετά την σύλληψη, κατά την κατηγορία, και κατά την ακροαματική διαδικασία.


 Το πρόγραμμα δεν στοχεύει να διδάξει τις διατάξεις του νόμου αλλά είναι ένα πρακτικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να χειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις ποινικές υποθέσεις που θα τους αναθέτουν οι εργοδότες τους.


 Ο χειρισμός ποινικών υποθέσεων απαιτεί πολύ ανεπτυγμένες δεξιότητες ανάλυσης και κρίσης, είτε ενεργεί ο δικηγόρος ως εισαγγελέας ή δικηγόρος υπεράσπισης.


 Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης – ανάγκη που έχει διαφανεί μετά από συνεντεύξεις εργοδοτών δικηγορικών γραφείων που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις.

Course Accreditation

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο και επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

Funding Available

€1300+ VAT. If you are eligible for HRDA funding: €765 funded and your employer only pays €535 + VAT on the full amount

Start Date

To be Announced

End Date

To be Announced

Dates and Times

To be Announced

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ποινική Διαδικασία 1 


 • Έρευνα του αδικήματος

 •  Εξουσίες της αστυνομίας για έρευνα 

 •  Εξουσίες της αστυνομίας για κατάσχεση 

 • Το δικαίωμα του υπόπτου για δικηγόρο 

 • Αρχική επαφή με τον πελάτη 

 • κατηγορητήριο 9, 10 

 •  Συνέντευξη πελάτη στο γραφείο – πρώτο ραντεβού 

 • Αρχική επαφή με τον πελάτη μετά από σύλλυψη 

 • Συνέντευξη του πελάτη στον αστυνομικό σταθμό

 • Δικαίωμα του συλληφθέντα 

 • Σύλληψη χωρίς ένταλμα

 •  Διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης εντάλματος

 •  Διαδικασία λήψης γραπτής κατάθεσης του πελάτη σου (ανάκριση του πελάτη και ο ρόλος του δικηγόρου κατά την ανάκριση)

 •  Πως να αλληλεπιδράσετε με τις αρχές της αστυνομίας και των φυλακών σε διάφορες καταστάσεις στη διερευνητική διαδικασία του αδικήματος 

 • Πώς και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να κατασχεθεί η περιουσία κάποιου και πώς να αποδεσμευτεί τέτοια περιουσία 

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις 


ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Ποινική διαδικασία 2


 • Προσωποκράτηση 

 • Νομοθεσία σχετικά με την προσωποκράτηση 

 • Διαδικασία προσωποκράτησης 

 • Η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την προσωποκράτηση 

 • Κριτήρια κράτησης 

 • Η σύνταξη αγόρευσης σχετικά με την προσωποκράτηση 

 • πρακτικές συμβουλές 

 • Αντεξέταση του μάρτυρα της αστυνομίας κατά την διαδικασία της προσωποκράτησης 

 • πρακτικές συμβουλές 

 • Τι να κάνετε εάν ο πελάτης σας δεν έχει αφεθεί ελεύθερος 

 • Πως να υποβάλετε νέα αίτηση σχετικά με την αλλαγή περιστάσεων 

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Κατηγορητήριο 


 • σύνταξη, δομή, περιεχόμενο 

 • Τύπος κατηγορητηρίου 

 • Διατάξεις σχετικά με την σύνταξη κατηγορητηρίου 

 • Περιεχόμενο κατηγορητηρίου 

 • Σώρευση κατηγοριών στο κατηγορητήριο και εξουσίες του Δικαστηρίου 

 • Περίληψη προσώπων στο ίδιο κατηγορητήριο και δίκη αυτών

 •  Παρουσίαση κατηγορητηρίου σε δικαστή και καταχώρηση 

 • Κλήση ή ένταλμα για εξαναγκασμό παράστασης 

 • Τύποι και περιεχόμενο κλήσεων 

 • Επίδοση κατηγορητηρίου 

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις 


ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Απάντηση στο κατηγορητήριο 


 • Discovery 

 • Προετοιμασία για να είσαι σε θέση να συμβουλέψεις τον πελάτη 

 • Η συμβουλή στον πελάτη 

 • Ενοχή, μη ενοχή, ειδική απολογία 

 • Τι γίνεται εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με την συμβουλή σου? 

 • Διαδικασία απάντησης του κατηγορητηρίου στο δικαστήριο 

 • Ορισμός δικηγόρου από το Δικαστήριο 

 • Διερμηνέας 

 • Υποχρέωςη κατηγορουμένου να είναι παρών 

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις


 ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ενστάσεις και απόρριψη της ποινικής υπόθεσης από το δικαστήριο 


 • Αξιολόγηση ικανότητας του πελάτη πριν την δίκη

 •  Ψυχική διαταραχή κατηγορουμένου 

 • Εισαγωγή σε αιτήσεις για απόρριψη της υπόθεσης 

 • Ελαττωματικό κατηγορητήριο 

 • Ελαττωματικά εντάλματα έρευνας/κατάσχεσης 

 • Παράνομη σύλληψη - Αδικήματα: συνοπτικά και μη 

 • Μαρτυρία ληφθείσα κατα παράβαση συνταγματικών δικαιωμάτων και νόμου 

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις 


ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διαδικασία χωρίς ακρόαση 


 •  Διαπραγμάτευση με την κατηγορούσα αρχή 

 • Παραδοχή 

 • Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε μετά την παραδοχή 

 • Μετριασμό της ποινής 

 • Ποιούς στόχους εξυπηρετεί η αγόρευση για μετριασμό της ποινής 

 • Τι πρέπει να περιέχει η αγόρευση για μετριασμό της ποινής 

 • Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την αγόρευση για μετριασμό της ποινής 

 • Η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας. 

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Η ακροαματική διαδικασία 


 • Η υπόθεση της κατηγορούσας αρχής

 • Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία για την ακροαμαματική διαδικασία

 • Προσαγωγή μαρτύρων κατηγορίας

 • Εξέταση μάρτυρα από την κατηγορούσα αρχή

 • Αντεξέταση του μάρτυρα κατηγορούσας αρχής

 • Πρακτικές συμβουλές για την αντεξέταση των μαρτύρων της κατηγορούσας αρχής

 • Εκ πρώτης όψεως

 • Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την αγόρευση του δικηγόρου υπεράσπισης σχετικά με εκ πρώτης όψεως.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ακροαματική διαδικασία 


 •  η υπόθεση της υπεραάσπισης

 • Διαδικασία όπου το δικαστήριο καλεί τον κατηγορούμενο για απολογία και να υποβάλει την υπεράσπιση του.

 • Πρακτικά – πως να συμβουλέψεις τον πελάτη σου σχετικά με τοεάν θα καταθέσει?

 • Έκδοση κλήσης μάρτυρα

 • Ένταλμα για μάρτυρα

 • Πώς να διασφαλίσετε την επίδοση κλήσεων ή ενταλμάτων σε μάρτυρα ή κατηγορούμενο

 • Παράσταση μάρτυρα κατά την ακροαματική διαδικασία

 • Μαρτυρία δίνεται με όρκο ή με βεβαίωση

 • Υποβολή ένστασης για ανεπίτρεπτη μαρτυρία

 • Πρακτικές συμβουλές για την εξέταση μαρτύρων

 • Πρακτικές συμβουλές για την επανεξέταση μαρτύρων

 • Τελικές αγορεύσεις – πρακτική και προετοιμασία

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις


Unit 9: Τροποποίηση Κατηγορητηρίου


 • Ελαττωματικό κατηγορητήριο

 • Διακριτικές εξουσίες δικαστηρίου να μεταβάλλει κατηγορητήρια

 • Α. 83(1)

 • Α. 85 (4)

 • Τι συνιστά ελαττωματικό κατηγορητήριο

 • Καταδίκη σε αδικήματα που δεν περιέχονται στο κατηγορητήριο

 • Ο ρόλος του δικηγόρου υπεράσπισης σχετικά με την τροποποίηση του κατηγορητηρίου

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Ομολογία ενοχής-Δίκη εντός δίκης


 • Ένσταση ως προς τη θεληματικότητα ομολογίας – πρακτικά πως γίνεται

 • Τι καλείτε η κατηγορούσα αρχή να αποδείξει

 • Η διαδικασία της δίκης εντός δίκης

 • Ο ρόλος του δικηγόρου υπεράσπισης κατά την διαδικασία της δίκης εντός δίκης

 • Δικαστικοί κανόνες

 • Πρακτικές συμβουλές

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Αποδεικτικά στοιχεία


 • Πώς να υποβάλετε αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο

 • Αποδεικτική αξία πρωτογενών, δευτεροβάθμιων, επικαθήμενων, ντοκιμαντέρ, προφορικών και ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων

 • Πώς να αποδείξετε ένα γεγονός στο στάδιο της απόδειξης

 • Περιπτώσεις όταν τα δικαστήρια μπορούν να αποδεχτούν και να απορρίψουν αποδεικτικά στοιχεία

 • Το βάρος της απόδειξης και το επίπεδο της απόδειξης

 • Ασκήσεις

 • Ερωτήσεις – απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Έφεση


 • Έφεση κατά της καταδίκης

 • Έφεση – αθωωτική απόφαση

 • Έφεση κατά της ποινής

 • Διαδικασία στο Εφετείο

 • Σύνταξη ειδοποίησης Έφεσης

 • Διαγράμματα

 • Σύνταξη λόγων έφεσης

 • Ασκήσεις

 • Ερωτήσεις – απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 13 – Στρατηγική


 • Πως να δημιουργήσετε μια αποτελεσματική στρατηγική για τον πελάτη

 • Πώς να αποφύγετε τα συνήθη σφάλματα που σχετίζονται με τη σύνταξη και την αρχειοθέτηση

 • Στρατηγική για προετοιμασία πελάτη

 • Αποτελεσματική έρευνα δικαστικών προηγούμενων

 • Κάθε υπόθεση είναι μοναδική και οι καλύτεροι δικηγόροι ποινικής υπεράσπισης ζυγίζουν όλους τους παράγοντες για να αναπτύξουν μια θεωρία π και μια στρατηγική ποινικής υπεράσπισης που είναι πιθανότερο να πετύχει

 • Ποιος είναι ο στόχος κατά την εκπροσώπηση του πελάτη σε ποινική διαδικασία - δεν είναι πάντα να κερδίσεις.

 • Ασκήσεις

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - Σχέση Δικηγόρου-Κατηγορουμένου


 • Καθήκοντα του δικηγόρου στον πελάτη

 • Λήψη αποφάσεων σε νομική εκπροσώπηση σε ποινικές υποθέσεις

 • Εμπιστευτικότητα

 • Απόρρητο

 • The work product – doctrine

 • Ανεξάρτητη νομική συμβουλή.

 • Διερεύνηση γεγονότων

 • Εξακρίβωση στόχων πελάτη

 • Συμβουλεύοντας τον πελάτη για κατάλληλα μέτρα δράσης.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Ηθικά ζητήματα


 • Η έννοια της ηθικής

 • Η αξία της ηθικής

 • Χρήση σχέσεων με πελάτες ή κοινό για προσωπικό όφελος

 • Διαχείριση των αντιλήψεων του κοινού όταν υπερασπιζόμαστε έναν ‘εγκληματία’

 • Τι να προσέχεις.

 • Μια ανεξέλεγκτη και ανθυγιεινή επιθυμία να κερδίσετε

 • Μια αφελής επιθυμία να βοηθήσει τον πελάτη.

 • Απειρία και έλλειψη γνώσης

 • Πώς να συμβουλεύετε τον πελάτη σας

 • Παραδείγματα με ηθικά ζητήματα

 • Συζήτηση παραδειγμάτων

 • Ερωτήσεις – απαντήσεις

Language of Instruction

Ελληνικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.

Trainer

κος Ευάγγελος Πουργουρίδης, δικηγόρος

Admission Requirements

Πρέπει να είστε εγγεγραμμένος δικηγόρος με άδεια άσκησης του επαγγέλματος, ή ασκούμενος δικηγόρος, ή δικηγόρος/νομικός σύμβουλος στον δημόσιο τομέα.

Discounts/Offers Applicable

- 30% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα για δημόσιους υπαλλήλους.
- 50% έκπτωση για μέλη της αστυνομίας και του στρατού.
- 40% έκπτωση για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές νομικής.
- 30% έκπτωση για ιδιωτικούς υπαλλήλους οι οποίοι δεν δικαιούνται χορηγία από την ΑνΑΔ.

Who is the course aimed at

Εγγεγραμμένους δικηγόρους με άδεια άσκησης του επαγγέλματος (από νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα μέχρι έμπειρους), Ασκούμενους δικηγόρους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ασκούμενων δικηγόρων, Δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι του δημόσιου τομέα.

Certificate Awarded

Το ΚΕΚ δεσμεύεται για απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο (σύμφωνα με τον οδηγό της ΑνΑΔ και όταν έχει συμπληρώσει το διαδικτυακό κουΐζ.) Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Application Procedure