top of page

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την κράτηση και προσωποκράτηση

Price

ΕΥΡΩ 100 + ΦΠΑ

Total Hours

4

Course Description

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 4 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. 


Στόχοι Σεμιναρίου:


Οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:

1. Γνωρίζουν τις αρχές που διέπουν τις προϋποθέσεις για έκδοση ή μη διατάγματος κράτησης ή προσωποκράτησης

2. Να κατανοούν τις σημαντικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και Επαρχιακού σχετικά με την κράτηση για προσωποκράτηση (υπόπτου και κατηγορούμενου).

3. Να διαχωρίζουν την διαδικασία κράτησης υπόπτου και προσωποκράτησης κατηγορούμενου

4. Να διαχωρίζουν διάφορα είδη κατηγορητηρίων και να περιγράφουν την σχετική νομοθεσία

5. Να περιγράφουν τις διάφορες αιτήσεις/ενστάσεις για απόρριψη της ποινικής υπόθεσης

6. Να αντιμετωπίζουν σωστά μια μαρτυρία κατά την διαδικασία.

7. Να συντάσσουν αγόρευση προσωποκράτησης

8. Να διαπραγματεύονται με την κατηγορούσα αρχή

9. Να προετοιμάζονται σωστά για την ακροαματική διαδικασία για κράτηση και προσωποκράτηση.

10. Να συντάσσουν γραπτή ή να παρουσιάζουν προφορική αγόρευση στο δικαστήριο.

11. Να εφαρμόζουν τη σχετική νομολογία.

12. Να διαμορφώνουν σωστές στρατηγικές στη διαδικασία κράτησης υπόπτου και προσωποκράτησης.


Γιατί να παρακολουθήσεις το σεμινάριο αυτό;


Το Κυπριακό Νομικό σύστημα, παρέχει πολύ ικανοποιητική νομική προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά τη σύλληψη και κράτηση του και η αποτελεσματικότητα της προστασίας αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από τη σωστή χρήση των παρεχομένων δικαιωμάτων και διαδικασιών από τα άτομα αυτά ή τους δικηγόρους που τα εκπροσωπούν.


Το σεμινάριο θα παρέχει στους καταρτιζόμενους τις απαραίτητες γνώσεις των κανόνων και αρχών που διέπουν τα θέματα της σύλληψης και κράτησης ατόμου.


Περαιτέρω, μέσω του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα γνωρίσουν την κεφαλαιώδης σημασία προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε περιπτώσεις κράτησης και προσωποκράτησης.


Οι δικηγόροι με το τέλος του προγράμματος θα είναι σε θέση να χειριστούν με επιδεξιότητα, ανάλυση και κρίση, υποθέσεις ποινικού περιεχομένου αναφορικά με την κράτηση και προσωποκράτηση ατόμου είτε ενεργούν ως εισαγγελείς είτε ως δικηγόροι υπεράσπισης.


Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται από έμπειρο δικηγόρο με μακροχρόνια πείρα στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων ο οποίος θα δώσει σχετική καθοδήγηση αναφορικά με διάφορες σημαντικές υποθέσεις έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να συμβουλεύουν σωστά κάποιο πελάτη τους.


Θα δοθούν παραδείγματα και θα συζητηθούν σενάρια περιπτώσεων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων σε πρακτική βάση.


Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες κατά βάση θα είναι δεξιότητες ανάλυσης και κρίσης είτε αυτοί ενεργούν ως δικηγόροι υπεράσπισης, είτε ως εισαγγελείς.


Το σεμινάριο είναι πρακτικό και όχι θεωρητικό ή ακαδημαϊκό.

Course Accreditation

Το σεμινάριο προσφέρει 4 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Funding Available

€100 + ΦΠΑ

Start Date

16/3/2023

End Date

16/3/2023

Dates and Times

Dates: 16/03/2023
Time: 16:00 - 20:00

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κράτηση υπόπτου πρακτική και δεξιότητες δικηγόρου 


 • Παρουσίαση εκπαιδευτή 

 • Παρουσίαση καταρτιζόμενων 

 • Νομοθεσία σχετικά με την κράτηση υπόπτου 

 • Η διαδικασία κράτησης υπόπτου 

 • Η αίτηση προσωποκράτησης υπόπτου

 • Οι αρχές που διέπουν τις προϋποθέσεις για την έκδοση ή μη διατάγματος προσωποκράτησης.

 • Μελέτη περίπτωσης 

 • Ο τρόπος άσκησης της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου 

 • Δικαιώματα Υπόπτου κρατούμενου 

 • Συζήτηση σε ομάδες 

 • Μελέτη περίπτωσης 

 • Δεξιότητες έφεσης απόφασης κράτησης 

 • Ζητήματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας 

 • Σημαντικές αποφάσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πιο αποτελεσματική υπεράσπιση του πελάτη

 • Παραδείγματα και συζήτηση 

 • Μελέτη περίπτωσης 


ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Προσαγωγή Κατηγορουμένου 


 • Προσαγωγή Κατηγορουμένου ενώπιον δικαστηρίου και το αίτημα για κράτηση εκκρεμούσης της δίκης 

 • Νομική βάση και νομολογικές αρχές - πως να χρησιμοποιηθούν αυτές οι αρχές ενώπιον του δικαστηρίου όπου υπάρχει αίτηση για προσωποκράτηση. 

 • Η εξουσία του δικαστηρίου να απολύσει τον κατηγορούμενο -πρακτικές συμβουλές και ανάπτυξη δεξιοτήτων για να το πετύχετε. 

 • Μελέτη περίπτωσης 

 • Πως αντιμετωπίζουμε την μαρτυρία που έχει στηριχθεί η κατηγορούσα αρχή/το δικαστήριο. 

 • Δεξιότητες σχετικά με το θέμα της απόλυσης κατηγορούμενου με εγγύηση. 

 • Δικαιώματα Κρατουμένου - δεξιότητες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου. 

 • Μελέτη περίπτωσης 

 • Πότε πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμα της έφεσης εκ μέρους του πελάτη σας. 

 • Παραδείγματα και συζήτηση σε ομάδες και με την τάξη.

Language of Instruction

Ελληνικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.

Trainer

κα. Ιωσηφίνα Ιωάννου, Δικηγόρος

Admission Requirements

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι δικηγόροι, ασκούμενοι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι.

Discounts/Offers Applicable

Who is the course aimed at

- Δικηγόροι
- Ασκούμενοι δικηγόροι
- Νομικοί σύμβουλοι.

Certificate Awarded

Aπονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Application Procedure

bottom of page