Business Conference

INTRODUCTION CYPRUS COMPANIES: LAW & PRACTICE

Πρόγραμμα 

1.  Τίτλος προδιαγραφής προγράμματος κατάρτισης: INTRODUCTION CYPRUS COMPANIES: LAW & PRACTICE

2.  Διάρκεια κατάρτισης: 40 ώρες

3.  Ανάγκη κατάρτισης 

 

Μετά από παρακολούθηση των τάσεων στον εταιρικό τομέα της Κύπρου, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης δικηγόρων και νομικών συμβούλων ή άλλων επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες στο εταιρικό δίκαιο της Κύπρου και στις βασικές πτυχές εταιρικού δικαίου τόσο νομικά όσο και πρακτικά. Οι εργοδότες (δικηγορικά γραφεία/Δ.Ε.Π.Ε. και εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικά με εταιρείες (corporate services)) επιθυμούν την πρακτική κατάρτιση των νέων υπαλλήλων σε αυτό τον τομέα του δικαίου και θεωρούν ότι θα επωφελούνται από την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού, αφού θα κατέχουν χρήσιμες πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις όσο αφορά τη σύσταση και διατήρηση εταιρειών στην Κύπρο και τη σύνταξη νομικών εγγράφων.

4.  Στόχοι 

 

Σε επίπεδο γνώσεων

 1. Να απαριθμούν τα είδη εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 2. Να διαχωρίζουν τις ιδιωτικές από τις δημόσιες εταιρείες. 

 3. Να περιγράφουν κύρια χαρακτηριστικά της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές.  

 4. Να περιγράφουν κύρια χαρακτηριστικά της δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές

 5. Να διαχωρίζουν το ιδρυτικό από το καταστατικό έγγραφο. 

 6. Να κατονομάζουν και να διαχωρίζουν τα όργανα της εταιρείας.

 7. Να περιγράφουν τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

 8. Να περιγράφουν τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

 9. Να ετοιμάζουν έγγραφα για τη σύσταση εταιριών στην Κύπρο.

 10. Να κατονομάζουν και να συμπληρώνουν έντυπα του Εφόρου Εταιρειών.  

 11. Να περιγράφουν πως γίνεται η αλλαγή ονόματος της εταιρείας.  

 12. Να περιγράφουν πως γίνεται η αλλαγή των σκοπών της εταιρείας.  

 13. Να περιγράφουν πως γίνεται η αλλαγή των κανονισμών της εταιρείας.  

 14. Να διαχωρίζουν σύνηθες, έκτακτα και ειδικά ψηφίσματα.

 15. Να περιγράφουν τη διαδικασία για μεταβίβαση μετοχών.

 16. Να περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες του Πίνακα Α του Κεφ. 113.

 17. Να περιγράφουν τις διαδικασίες για αλλαγή αξιωματούχου.

 18. Να περιγράφουν και να συντάσσουν ψηφίσματα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και παραχώρηση μετοχών.

 19. Να περιγράφουν και να συντάσσουν ψηφίσματα για μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

 20. Να περιγράφουν μεταβολές κεφαλαίου.

 21. Να περιγράφουν τις ευθύνες των συμβούλων όπως προκύπτουν από τη νομοθεσία και το κοινοδίκαιο. 

 22. Να διαχωρίζουν τα ενδιάμεσα και τελικά μερίσματα. 

 23. Να περιγράφουν τις διαδικασίες για προστασία της μειοψηφίας.

 24. Να περιγράφουν τις διαδικασίες για διάλυση της εταιρείας.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 

 1. Να συντάσσουν έγγραφα για σύσταση εταιρειών.

 2. Να συντάσσουν συμβάσεις αγοραπωλησίας μετοχών.

 3. Να συντάσσουν μεταβιβαστικά έγγραφα. 

 4. Να συντάσσουν και να τροποποιούν ιδρυτικά και καταστατικά έγγραφα.

 5. Να συντάσσουν πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

 6. Να συντάσσουν πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου.

 7. Να ετοιμάζουν πληρεξούσια έγγραφα.

 8. Να αναπτύσσουν θέματα πληρεξουσιότητας.

 9. Να συντάσσουν εκθέσεις δέουσας επιμέλειας. 

 10. Να συντάσσουν και διατυπώνουν διάφορες διατάξεις καταστατικών εγγράφων.

 11. Να διατυπώνουν ρήτρες συμβάσεων μετόχων.

 12. Να επιδεικνύουν γνώση για θέματα εταιρικού δικαίου.

 13. Να συμπληρώνουν έντυπα του εφόρου εταιρειών.

 

Σε επίπεδο στάσεων

 

 1. Να υποστηρίζουν τη θέση τους με αναφορά στη Κυπριακή νομοθεσία, νομολογία και στο Κοινοδίκαιο.

 2. Να αντιπαραβάλλουν δικαστικά προηγούμενα σχετικά με το εταιρικό δίκαιο. 

 

 

5.  Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή (θέσεις εργασίας / επάγγελμα):

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 

1.     Δικηγόρους,

2.     Corporate administrators

3.     Aλλους επαγγελματίες στον τομέα των εταιρικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

4.     Compliance Officers

5.     Compliance assistants

 

 

6.  Περιγραφή εκπαιδευτή (προσόντα/πείρα):

 

Pamela A. Evangelou, Georgia Onoufriou

 

7.  Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης:

 

Μέθοδοι κατάρτισης 

 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση. 

 

Τεχνικές Κατάρτισης 

 

 1. Διάλεξη/εισήγηση

 2. Υπόδηση ρόλων, 

 3. Χιονοστιβάδα, 

 4. Εργασία σε ομάδες, 

 5. Πρακτική άσκηση, 

 6. Καταιγισμός ιδεών, 

 7. Συζήτηση, 

 8. Ερωτήσεις-απαντήσεις,

 

 

8. Πιστοποίηση της κατάρτισης:

 

Το ΚΕΚ δεσμεύεται για απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο (σύμφωνα με τον οδηγό της ΑνΑΔ και όταν έχει συμπληρώσει το διαδικτυακό κουΐζ. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα πρέπει να αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΤΙΜΗ: 980 + VAT με επιχορήγηση από την ΑνΑΔ 680 ευρώ. Επιλογή να πληρωθεί η συνεισφορά του εργοδότη με δόσεις. 

© Copyright 2020 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd

 • White Instagram Icon

E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd

is a private company limited by shares,

registered under the laws of the Republic of Cyprus,

Contact Us

Tel: +35799144656 

Email: info@eltrc.com